medlemmer

11 Februar 2015

ATV Alternativ til Vold
Vibe Buch-Ohlesen
e-mail: kontakt@atv-roskilde.dk

Danner
Susanne Philipson
e-mail: sus@danner.dk
Birthe Lundgren
e-mail: blg@danner.dk

Dansk Anti-Stalking Forening
Lise Linn Larsen
e-mail: lll@anti-stalking.dk

Dansk Kvindesamfund
Lisa Holmfjord
e-mail: lisa.holmfjord@danskkvindesamfund.dk

Det Kriminalpræventive råd
Mette Riisgaard Hansen
e-mail: mrh@dkr.dk

Dialog mod vold
Susanne Magnusson
e-mail: Susanne.Magnusson@dialogmodvold.dk

Foreningen mod pigeomskæring
Khadija Farah
e-mail: Khadijafarah@hotmail.com

Hennah.dk
Uzma Ahmed Andresen
e-mail: uzma@get2net.dk

Institut for menneskerettigheder
Ask Hesby Krogh
e-mail: ahk@humanrights.dk

Joan-Søstrene

e-mail: mail@joan-soestrene.dk

Kvindelige Lægers Forening
Agnete Basbøll
e-mail: basboll@post6.tele.dk

Kvinderådet
Randi Theil Nielsen
e-mail: randi.theil@kvinderaad.dk
Lis Ehmer Olesen
e-mail: lis@ehmerolesen.dk

Københavns Universitet
Eva Bertelsen
e-mail:
eb@hum.ku.dk 

LOKK
Ditte Wenzel Pedersen
e-mail: dwp@lokk.dk

Center for Seksuelle Overgreb
Rigshospitalet
Videnscenterkoordinator Aviaja Mose Wingender
e-mail: aviaja.mose.wingender@regionh.dk

Rigspolitiet
Susanne Erlandsen
e-mail: SEE001@politi.dk

RUC
Lektor Bodil Pedersen
e-mail bodilpe@ruc.dk

Lektor, Ph.d, Kenneth Reinicke
e-mail: kennethr@ruc.dk

Røde kors Q netværk
Mia Falconer
e-mail: mifal@rodekors.dk

Servicestyrelsen
Lise Barlach
e-mail: lba@socialstyrelsen.dk
Gráinne Stevensson
e-mail: gcs@socialstyrelsen.dk
Inger Kjeldsen
e-mail: ikj@socialstyrelsen.dk
Kirstina Steenager
e-mail: kst@socialstyrelsen.dk

Statens Institut for Folkesundhed
Katrine Bindesbøl Holm Johansen
e-mail: kbhj@niph.dk

Voldsforebyggelse for kvinder og børn
Chris Poole
e-mail: chrisp@ost.tele.dk

Trine Rønde Kristensen
trine.roende.kristensen@regionh.dk

Cand. Psych, Ph.d. Rikke Holm Bramsen
e-mail: rhbramsen@health.sdu.dk

Seniorforsker Else Christensen
e-mail: ec@sfi.dk

Speciallæge Karin Helweg-Larsen
e-mail: karinhelweglarsen@gmail.com

Advokat Jytte Lindgård
e-mail: jl@nhglaw.dk

Læge, Vibeke Jørgensen
e-mail: vibeke.jorgensen@dadlnet.dk

Karin Sten Madsen
e-mail: kdmadsen@mail.tele.dk

Dorit Otzen
e-mail: otzen12@mail.com

Cand. Psych., Solvejg Østerlund
e-mail solvejg-psyk@mail.tele.dk

Annika Snare
e-mail: annika.snare@gmail.com

Bo Wagner Sørensen
bowas86@gmail.com

Kirsten Nygaard
e-mail: kirmyg@stofanet.dk

Nell Rasmussen
nellrasmussen@mail.dk

 

 

 

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold