data

27 Februar 2008

Introduktion

Databasen om vold mod kvinder er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, for Minister for Ligestilling. I tilknytning til databasen er der udgivet en rapport, der kan downloades under 'links' på denne hjemmeside. Databasen og rapporten beskriver det fulde omfang og karakteren af vold mod kvinder i Danmark, ved anvendelse af en lang række datakilder. Datakilderne er beskrevet i rapporten. Spørgsmål vedrørende databasen kan rettes via mail til Marie Kruse og Karin Helweg-Larsen.

Introduction:

The database on violence against women is constructed by The National Institute of Public Health,  on request of the Minister for Gender Equality. In connection with the database a report has been published. The report can be downloaded under 'links' at this website. The database and the report describe the full magnitude and the characteristics of violence against women in Denmark. A number of data sources have been applied; they are all described in the report. Queries or comments can be e-mailed to Marie Kruse and Karin Helweg-Larsen.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold