internationalt arbejde

Mellemøsten: Kvinders Deltagelse i det Politiske Liv

15 Marts 2010

Kvinderådet samarbejder med NGOer i Marokko og Jordan, med henblik på at befordre kvinders deltagelse i det politiske liv. Projektet medvirker til erfaringsudveksling om metoder til styrkelse af kvinders politiske deltagelse. På trods af store forskelle de to verdener imellem, når det gælder det politiske system, sociale, kulturelle og økonomiske forhold, er der meget inspiration at hente i partnerskabet. Projektet støtter en dialog der bygger på erfaringsudveksling indenfor et bredt spektrum af kvindeorganisationer imellem.

Regional Reports from NGO Forum Available Online

8 Marts 2010
We are pleased to inform you that most of the regional reports from the 2010 NGO Global Forum for Women are available on our new website for NGO organizing around Beijing +15: 
Here is the link for the page: http://www.beijing15.org/?page_id=13
NGO Shadow Reports from countries and regions are also available there.

Gender and Rights: A Resource Guide

8 Marts 2010

Kønsnet lancerer en ny elektronisk guide, der kombinerer en rettigheds- og kønsbaseret tilgang. Guiden tager afsæt i et ønske om at udforske teori og praksis indenfor temaet og styrke praksis i Kønsnets medlemsorganisationer. Guiden indeholder en grundig gennemgang af koncepterne, analytiske værktøjer, cases, samt en komplet bibliografi på området. Guiden er udviklet i samarbejde mellem Kønsnets temagruppe Køn og Rettigheder, og the Royal Tropical Institute (KIT). link til guiden...

FNs Kvindekomite (CEDAW) har bedømt den danske ligestillingsindsats

21 August 2009
FNs Kvindekomite (CEDAW) har bedømt den danske ligestillingsindsats. Læs de kritiske konklusioner her.
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold