udgivelser

Alle kan blive diskrimineret - hvad gør vi ved det?

15 August 2011
Rapport fra NGO fællesinitiativ 2011, pdf-fil......

FNs resolution 1325 - Kvinder, fred og sikkerhed

15 Maj 2008

Den 31. oktober 2000 vedtog FN’s Sikkerhedsråd enstemmigt resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Med 1325 tog Sikkerhedsrådet for første gang fat i væbnede konflikters uforholdsmæssigt store og særegne virkning på kvinder. Rådet erkendte, at kvinders bidrag til konfliktforebyggelse, fredsbevarelse, konfliktløsning og fredsopbygning er undervurderede og uudnyttede, og det understregede betydningen af, at kvinder anerkendes og benyttes som aktive, lige og fuldgyldige parter i fred og sikkerhed.

Men's violence against women

15 Maj 2008

Men's violence against women
Extent, characteristics and the measures against violence - 2007. English summary

Download the report as a pdf-file...

The National Observatory on Violence Against Women

15 Maj 2008

In 1997 The Women's Council established a group of experts on men's violence against women. This task force, The National Observatory on Violence Against Women, consists of representatives from institutions, organisations, and individuals working within this field. Together The Observatory possesses a unique insight based on shared research, practical experience and feminist insight.

Download the report as a pdf-file

Rapport om det nationale voldsobservatorium

8 Maj 2008

I 1997 tog Kvinderådet initiativ til at etablere en ekspertgruppe om mænds vold mod kvinder. Ekspertgruppen Det nationale Voldsobservatorium består af repræsentanter fra institutioner og organisationer samt enkeltpersoner, der arbejde inden for feltet. Til sammen udgør Voldsobservatoriet en unik vidensbank, der samler forskningsbaseret viden, praksis og kønspolitisk indsigt.

Download raporten om Den Nationale Voldsobservatorium som pdf-fil

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold