høringssvar

Kvinderådets høringssvar vedr. ægteskabslovgivning L 123, B 122 og B 123.

18 Maj 2010
Kvinderådets holdning til de tre forslag er positiv, og vi ønsker at støtte bestræbelserne på at ligestille homoseksuelle og heteroseksuelle par.

Vi har noteret os, at L123 indebærer ligestilling mellem gifte medmødre og gifte fædre, hvilket vi som kvindeorganisation kun kan bifalde.

Vi vil i øvrigt henvise til det fyldige høringssvar fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, som vi har haft anledning til at læse.

Venlig hilsen

Randi Iversen
forkvinde
Kvinderådet 

Kvinderådets høringssvar vedr. prostitutionsbegreber

18 Maj 2010
Kvinderådet fremsender hermed kommentarer til høringsdokumentet vedr. afklaring af prostitutionsbegreber. Kvinderådet er ikke at finde på listen over høringsparter, og dette høringssvar er derfor kommet i stand, efter at vi selv har henvendt os til begrebskonsulenten og udtrykt vores forundring over ikke at være høringspart.

Overordnet mener Kvinderådet, at kommissoriet er baseret på en fejlagtig forestilling om, at man gennem "politisk neutral sprogbrug" kan skabe "fælles begrebsforståelse".

Høringssvar vedr. lovforslag om ansigtstildækkende beklædning.

23 Marts 2010
Kvinderådet kan ikke støtte lovforslaget, da vi anser det for overflødigt.

Det er ifølge gældende lov strafbart at tvinge nogen til at bære burka eller andre beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Vi mener ikke, der er grund til at forhøje strafferammen fra 2 til 4 år, da vi ikke anser det for sandsynligt, at en højere strafferamme vil have en præventiv virkning.

Undersøgelsen, der ligger til grund for arbejdsgruppens anbefalinger, kan selvsagt ikke sige noget præcist om, hvor mange kvinder, der tvinges til at bære burka, niqab eller lignende.

Ligebehandling af mænd og kvinder

10 Februar 2009

Vedr. Høring om direktiv 2002/73/EF - ligebehandling af mænd og kvinder.

Kvinderådet er glad for muligheden for at kommentere på implementeringen af ligebehandling af kvinder og mænd i Danmark.

Udkast til lovforslag til ændring af barseludligningsloven

20 Januar 2009
Udligning af udgifter til barsel er, som det også fremgår af lovforslaget, medvirkende til at øge kønsligestilling på arbejdsmarkedet.

Kvinderådet mener på den baggrund, at det bør undersøges, hvorfor der er akkumuleret et stort overskud i barselsudligningsordningerne, hvilket fremgår af lovforslaget.

Det kunne skyldes, at mange arbejdsgivere ikke er tilstrækkeligt informerede om mulighederne for refusion, og derfor vil vi foreslå, at informationsindsatsen over for arbejdsgiverne forbedres.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold