Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

16 November 2015

 

Kvinderådets høringssvar vedr.Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

 

Kvinderådet mener, at ophævelsen af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende er et tilbageskridt for ligestillingen, og det vil især være unge kvinder, der rammes af dette.

 

Hvis regeringen ønsker flere kvindelige iværksættere, er det nødvendigt at skabe rammer, der gør det realistisk og attraktivt for unge kvinder at starte egen virksomhed. Af de ca. 20.000 iværksættere, der hvert år starter ny virksomhed, er kun omkring en fjerdedel kvinder. Blandt selvstændigt erhvervsdrivende fædre holder kun 1 ud af 10 forældreorlov, hvilket tyder på, at både kvinder og mænd har brug for en barselsordning, der muliggør kombination af arbejdsliv og familieliv.

 

Kvinderådet undrer sig over, at der ikke er arbejdet med et konkret alternativ til den model, der nu ophæves, og vi anbefaler at dette arbejde sættes i gang.

 

Venlig hilsen

 

Nanna Højlund

forkvinde


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold