Ny database over 'bestyrelsesklar' kvinder fjerner endnu en dårlig undskyldning

13 December 2012
I samarbejde med universiteter i hele verden lancerer EU-Kommissionen i dag en database over 8.000 kvinder, som lever op til virksomheders krav til bestyrelsesmedlemmer.

Den danske europaparlamentariker Britta Thomsen hilser idéen velkommen.

"EU's nye database over 'bestyrelsesklar' kvinder fjerner enhver tvivl om, at problemet er manglen på kompetente kvinder. Problemet har hele tiden været mandlige bestyrelsesmedlemmers manglende vilje til at inkludere kvinder, og det udstilles tydeligt med den nye oversigt over 8.000 egnede kvinder," siger Britta Thomsen.

"Databasen fjerner endnu en dårlig undskyldning og illustrerer klart of tydeligt, at kompetente kvinder kan findes i alle lande. Det kræver bare, at man kigger, hvilket det altså tyder på, at virksomhederne har haft svært ved indtil videre," siger Britta Thomsen.

Databasen blev præsenteret af Vivianne Reding, næstformand for EU-Kommissionen, på et pressemøde i dag. Blandt de deltagende universiteter er Cambridge Judge Business School i England, Insead i Frankrig, Harvard Business Scool i USA og Bocconi Universitet i Italien. Databasen administreres af Financial Times Non Executive Directors' Club.

Ingen danske universiteter deltager endnu i projektet, men Britta Thomsen vil arbejde for at inkludere danske kvinder i databasen.

Lanceringen er en den af Kommissionens lovforslag om måltal for kvinder i bestyrelser, som Reding præsenterede under stor mediebevågenhed i midten af november. Det forslag, også kaldet 'kvote-direktivet', er nu til forhandling i Europa-Parlamentet, hvor Britta Thomsen er chefforhandler for den socialdemokratiske gruppe.

"Kvinders adgang til virksomheders bestyrelser er ikke en menneskeret. Det er ikke noget, kvinder har ret til, og det er jo også kun de færreste mænd, der har adgang til bestyrelser. Men det er en menneskeret at blive behandlet som et kompetent menneske og blive bedømt ud fra sine kvalifikationer og ikke sit køn," siger Britta Thomsen.

Andelen af kvinder i bestyrelser i Danmark er 7 procent. Det er blandt de laveste i EU, hvor gennemsnittet er 12 procent.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold