Ansvarsfrie sexkøbere opretholder markedet

16 Januar 2013

DEBAT: Hvis regeringen ikke forbyder købesex, kan sexkøberne frit og uden skyld fortsætte med at holde prostitutionsmarkedet kørende, skriver Majken Lundberg, akademisk medarbejder i Kvinderådet.

Herligt ansvarsfrit skal det stadig være at være prostitutionskunde i Danmark. For Bent, Ole, Poul, Gorm, Jakob, Johan, William og Jørgen sagde nej. Og da alle mændene i Straffelovrådet således havde sagt nej, så sagde justitsminister Morten Bødskov (S) også nej. Og efter at de ni mænd havde sagt nej, sagde regeringen også nej. Nej til at forbyde køb af seksuelle ydelser.

Mange prostituerede tager skade af at være i prostitution, og officielt anerkender regeringen prostitution som et socialt problem, men KNALD BARE VIDERE er beskeden, vi skal nok rydde op. De 14 procent danske mænd, der køber sex, kan fortsat være usynlige.

Politikernes opgave - ikke Staffelovrådets
Regeringen lagde beslutningen om et forbud mod køb af seksuelle ydelser ud til det otte mand store Straffelovråd. Uden at være eksperter på området, uden at opdrive nogen ny viden og uden virkelig at forholde sig til positive svenske erfaringer kom de otte mænd med den melding, at de ikke mente, man skulle indføre et forbud.

Der er intet i Straffelovrådets betænkning, som politikerne, partierne og regeringen ikke vidste på forhånd. Intet. Det begynder og ender i tolkningen og vægtningen af de undersøgelser, man læser og ens egen overbevisning i forhold til, hvilket samfund man vil have - hvad skal være til salg, og hvor meget skade må man forvolde andre, før det skal være strafbart, eller før der kommer et forbud? Det er det, vi vælger politikerne til at tage stilling til.

Men de turde ikke, når det kom til stykket. Det er fint at høre Straffelovrådet om, hvilke ting man skal være opmærksomme på i forhold til domstole, politi og lignende, når man indfører et eventuelt forbud. Men det er ikke fint at høre Straffelovrådet, om vi skal have et forbud. Det er politikerne sat i verden for at tage stilling til.

Kunderne holder markedet kørende
Danmark fortsætter dermed sin enøjede strategi på prostitutionsområdet. Mærkeligt, for to af regeringspartierne har jo under deres tid i opposition været ivrige fortalere for en ny dansk strategi på prostitutionsområdet; en strategi, der både ser og tager stilling til de prostituerede og kunderne. Kunderne, som skaber markedet og holder hele molevitten kørende.

Herligt ansvarsfrit og usynligt er det således stadig at være prostitutionskunde i Danmark. Man kan frit og uden skyld fortsætte med at være én i rækken af prostitutionskunder, der dén dag og næste dag måske, måske ikke forvolder fysiske og/eller psykiske skader på den prostituerede, man køber ydelser af. Samfundet forsøger nødtørftigt at rydde op, og ingen stilles til ansvar. Og skaderne, som kunderne pådrager de prostituerede, er mangeartede.

I en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) fra 2007 hedder det:

"En mindre gruppe (prostituerede) opfatter sig som professionelle og klarer sig forholdsvis godt. En større gruppe lider i forskellig grad af både psykiske, fysiske og sociale følger af prostitutionen. En del bærer angst, depression og skadet seksualitet og lavt selvværd med sig fra barndommen, og selv om nogle prostituerede glæder sig over at være dygtige og effektive prostituerede, er prostitutionslivet i længden nedslidende og socialt marginaliserende."

En flerstrenget indsats
Den danske berøringsangst, der er helt enestående i Norden i forhold til at sætte fokus på køberne, er skadelig for indsatsen på området. Vi har brug for en flerstrenget indsats i Danmark, og den skal forholde sig til både købere og sælgere. Det er naivt og uholdbart, at man kun målretter indsatsen i forhold til de prostituerede. Man er nødt til at have fokus på begge parter, og her er oplysningskampagner over for kunderne altså ikke nok, hvis man vil tage indsatsen til nedbringelse af prostitution alvorligt.

Der er brug for en flerstrenget indsats. Vi må gennem sociale, uddannelsesmæssige, økonomiske og retlige tiltag nå de prostituerede og gennem et forbud mod sexkøb sætte fokus på den altid usynlige del af prostitutionshandlen - sexkøberen. Endvidere må vi skabe en mentalitetsforandring i forhold til, hvad der er en vare, og hvad der ikke er. Nuværende og tidligere prostituerede har krav på, at vi som samfund har fokus på dem, der forvolder skaderne - sexkøberne.

Den pointe missede den tidligere regering. Den nuværende har ikke mod og mandshjerte til at gøre andet, end hvad otte ikke-eksperter på prostitutionsområdet i et 100 procent mandligt besat Straffelovråd i en ikke-undersøgelse er kommet frem til.

Køb og Knald bare videre - der er ingen, der bliver stillet til ansvar.
 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold