Råd og udvalg

27 Juni 2016

Kvinderådet er repræsenteret i følgende råd, udvalg, institutioner og netværk 

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
Postboks 53
1002 København K
e-mail: drc@drc.dk
Hjemmeside: http://flygtning.dk/forside/

Den Europæiske Kvindelobby, EWL
e-mail: ewl@womenlobby.org
Hjemmeside: www.womenlobby.org

Det Nationale Ligelønsnetværk

Det Nationale voldsobservatorium
http://www.kvinderaadet.dk/voldsobservatoriet 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU)
Comité économique et social européen/
European Economic and Social Committee
99 rue Belliard, 1040 BRUXELLES
Website: http://www.eesc.europa.eu/

FN-forbundet
Store Kongensgade 36, 4 th.
1264 København K
e-mail: fnforbundet@una.dk
Hjemmeside: http://www.una.dk/

Forbrugerrådet
Fiolstræde 17
Postboks 2188
1017 København K
e-mail: fbr@fbr.dk
Hjemmeside: http://taenk.dk/kontakt-forbrugerraadet-taenk

Institut for Menneskerettigheder
Wilders Plads 8 H
1403 København K
e-mail: center@humanrights.dk
Hjemmeside: http://www.humanrights.dk/

Kontaktudvalget for Europa 2020
strategien, Udenrigsministeriet

Kvindernes Bygning
Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal
1153 Kbh. K.
Hjemmeside: http://www.kvindernesbygning.dk/

Kvinfo
Christians Brygge 3
1219 København K
e-mail: mailto:kvinfo@kvinfo.dk
Hjemmeside: http://www.kvinfo.dk/

 

Kvindemuseet
Domkirkepladsen 5
DK - 8000 Aarhus C
Hjemmeside: http://kvindemuseet.dk/ 

 

Mainstreamingnetværket af 2005

 

Unesco
Den danske Nationalkommission
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
e-mail: unesco@uvm.dk
Hjemmeside: http://us.uvm.dk/int/unesco/unescohjem/

8. marts initiativet
hjemmeside: http://www.8marts.dk/

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold