nyhedsbrev

Ønsker du at modtage kvinderådets nyhedsbrev,
så sendt en mail til kvr@kvinderaad.dk

Nyhedsbrev nr. 99 august 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 29.08.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Stem flere kvinder ind. Kampagneweekend 3-5. november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ud af 10 i kommunerne er det , og 6 ud af 10 i regionerne er det. Vi taler om antallet af mænd i kommunalbestyrelserne og regionsrådene for det er dem, mændene, der er rigtig mange af. Aldrig nogensinde har der været over 1/3 kvinder i landets kommunalbestyrelser. Og det er ærgerligt for udviklingen af kommunerne og alt det der laves kommunalt. Der udarbejdes planer og visioner, der tales om lukketider i institutionerne, ældreboliger, skolelukninger, oplyste veje og cykelstier og 1000 andre ting. Der træffes beslutninger for millioner af kroner. Vi tror der kommer flere ideer på bordet, nye måder at se tingene på, nye netværk der kan give indspark og nye erfaringer beslutningerne kan bygge på, hvis kommunalbestyrelserne i langt højere afspejlede den befolkning, der træffes beslutninger på vegne af.

Danskerne stemte kønsligestilling ind i Danmarkskanonen som én af de ti værdier, Danmark bygger på. Det er kommunerne så ikke, kan man lakonisk tænke. Der forestår et stort arbejde for landets partier og den kommunale forvaltning i at gøre det attraktivt for kvinder at se sig selv som byrådsmedlem.

 

Kvinderådets indspark

Vi skal stemme til kommunal- og regionsrådsvalg d. 21. november, men allerede i weekenden d. 3-5 november kan du bakke op om de kvindelige kandidater. For den weekend har vi i Kvinderådet udråbt til national kampagnedag for flere kvinder i kommunal- og regionspolitik – ganske som vi gjorde ved valgene i 2009 og 2013. Vi sender i slutningen af ugen invitationer ud til alle de opstillede kvindelige kandidater, vi kan få email-adresser på. Konceptet er klart: kvinderne arrangerer selv noget ude i kommunerne og regionerne, vi sørger for det overordnede overblik og koordineringen og kan bakke de lokale arrangementer op med bl.a. forslag til pressemeddelelser til lokal- og regionalpressen, valgmerchandise (balloner, postkort og muligvis en quiz) til alle tværpolitiske arrangementer. Endelig lægger vi national og international statistik på området ud på vores hjemmeside sammen med andet relevant materiale til pressen.

 

TO OPFORDRINGER:

Kender du en kvindelig kandidat, så fortæl hende, at hun skal checke sin indbakke for en invitation til at deltage i kampagneweekenden

Og når weekenden 3-5 november nærmer sig, så gå ind på kvinderaadet.dk og se om der sker noget i din kommune – hvis der gør, så gå ned og bak op om de kvindelige kandidaters arrangement.

OG endelig: Sidder du i en organisation, der kunne tænkes at støtte initiativet, så vi f.eks. kan få lavet mere valg-merchandise til kvinderne, så ring ind til os i sekretariatet 3312 8087 for information.

Foreløbig har Kvindernes Bygnings Fond og HK Danmark støttet det tværpolitiske initiativ.

 

STEM PÅ EN KVINDE - tværpolitisk demonstration på Rådhuspladsen, Kbh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Københavns Rådhus sidder der en mand på næsten 3 ud af 4 sæder. Og den manglende ligestilling har betydning for den politik, der bliver ført i København.

Ligestilling og lige repræsentation er en tværpolitisk sag og kommer ikke af sig selv. Derfor har de kvindelige kandidater fra Socialdemokratiet taget initiativ til en tværpolitisk demonstration på Rådhuspladsen ”STEM PÅ EN KVINDE”:

”I et lokalpolitisk valgår skal vi tale ligestilling. For kvinder har været underrepræsenteret i lokalpolitik lige siden den første kvinde blev valgt. Og nej, det ser ikke bedre ud i dag. Kun lige under 30% kvindelige lokalpolitikere blev valgt ind ved sidste kommunalvalg, og sådan har det været de sidste 25 år. Og ud af vores 98 borgmestre er der kun 12 kvinder!”, understreger de kvindelige socialdemokratiske kandidater.

"Stem på kvinde" skal gøre vælgerne opmærksomme på den manglende ligestilling i den politiske top i København inden krydset sættes den 21. november 2017.

Lørdag den 9. september kl. 11-13 på Rådhuspladsen kan du møde masser af kvindelige lokalpolitiske kandidater, høre taler af tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard og borgmester Ninna Thomsen, lytte til Karina Willumsen og ikke mindst være med til at bakke op om mere ligestilling i politik – se mere her


Salon hos medlemsorganisationerne

salon.pngSalon#1 var en god start på et nyt initiativ, der skal skabe rammerne for, at medlemmerne af Kvinderådets mere end 40 medlemsorganisationer kan mødes til uformelle debatter om emner, organisationerne har lyst til at sætte på dagsordenen.

Dansk Magisterforening var gæstfri vært for den første salon, og de havde valgt "Flydende arbejdstid" som emne med udgangspunkt i Københavns Kommunes pilotforsøg med årlige individuelle forhandlinger af arbejdstiden. Sundheds- og Omsorgsborgmester i København, Ninna Thomsen, der står bag forsøget, pointerede, at mange ansatte har et stort ønske om at kunne tilpasse arbejdstiden, og hun vurderede at muligheden for at gå op eller ned i tid kunne være et konkurrenceparameter ved rekruttering.

Lektor og arbejdslivsforsker Janne Gleerup, RUC, tegnede et billede af et globalt fænomen, nemlig et arbejdsmarked, der er mere og mere ureguleret og kendetegnet ved mange korte jobs uden lønmodtagerrettigheder. Den tendens gør sig også gældende i Danmark, og derfor er det vigtigt at overveje, hvordan de kollektive aftaler kan fastholdes, hvis der åbnes op for flere individuelle aftaler - i det her tilfælde om arbejdstiden. Begge oplægsholdere fremhævede risikoen for at understøtte de strukturer, der stiller kvinder ringere end mænd på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Københavns Kommunes forslag her

Flere medlemsorganisationer har allerede tilbudt at lægge hus til en salon, så inden længe er vi klar til Salon#2    

Repræsentantskabsmøde

Det årlige repræsentantskabsmøde finder sted onsdag d. 20. september kl. 17 - 20. Dagens taler er forfatter og debattør Susanne Staun, der er en markant stemme i debatter om kvinderettigheder, kvinder og medier, voldelige fædre, køn og krop. Susanne Staun er krimiforfatter, og har blandt andet også skrevet den meget omtalte og roste Velkommen til mit mareridt. I 2016 fik Susanne Staun Dansk Kvindesamfunds Mathildepris.

Forkvinde Nanna Højlund aflægger beretning om Kvinderådets arbejde, og i relation til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg drøfter repræsentantskabet nye initiativer for at rette op på den urimeligt lave repræsentation af kvinder i dansk lokalpolitik.

Se program og tilmeldingsfrist her

Glæd dig til TALK TOWN 2018

talk_town_17.jpgTalk Town er en 3-dages festival om køn, ligestilling og feminisme, der så dagens lys i maj 2016. Det er en brugerstyret festival, og det vil sige at alle store som små foreninger, organisationer og netværk kan byde ind med indhold til programmet. Kvinderådet og Indgreb, der  producerer festivalen, står for rammerne. Og vi sikrer, at det er billigt at være med, så alle har mulighed for at deltage.

Ligestillingsdebatten og feminismen har behov for mere fællesskab, flere platforme, flere offentlige debatter, samtaler, møder mellem mennesker, der mener noget forskelligt og flere kunstneriske udtryk, mere musik, kreativitet og nysgerrighed. Vi skal vise og mærke, at vi er en stor og boblende bevægelse, der favner bredt.

 

Derfor er vi nu i fuld gang med planlægningen af Talk Town 2018, der foregår d. 3. - 5. maj, og vi åbner for tilmelding af arrangementer i løbet af kort tid.


Ring til Indgreb 22 25 17 12 (Jan Samuelsen) eller Kvinderådet 33 12 80 87 (Randi Theil), hvis du vil høre mere. Vi deltager også gerne i et informationsmøde i din forening/organisation. 

 

Kriminaliser psykisk vold

Psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold. Men der mangler et klart lovgrundlag, selv om der er paragraffer i straffeloven, der burde føre til, at psykisk voldelige gerningsmænd bliver straffet. Det sker bare ikke. Det påpegede Kvinderådets Voldsobservatorium, da komiteen, der overvåger Istanbulkonventionen var på besøg i Danmark tidligere på året i forbindelse med, at den danske efterlevelse af konventionen eksamineres i år. Derfor har vi også i den skriftlige rapport til komiteen anbefalet, at der indføres en særskilt kriminalisering af psykisk vold. Vi forventer, at rapporten om den danske indsats på området vold mod kvinder kommer i løbet af efteråret, og det er en god anledning til at komme i dialog med politikerne om psykisk vold. Flere lande har kriminaliseret psykisk vold, så der er inspiration at hente.

Lisbeth Jessen, som er direktør i Danner, siger: "I Danner ved vi, hvor skadelig den psykiske vold er, og hvor svært det er for de kvinder, der har boet hos os at acceptere, at den mand, der har været dominerende, krænkende og truende over for hende i måske årevis, ikke bliver straffet for sine ugerninger."

Danner har sat en underskriftindsamling i gang til støtte for kravet om kriminalisering - læs mere og skriv under her

Arabian Nights

Der er film, debat og fest i Cinemateket, Kbh. fra 19. august til 10. september. Det hele handler om den arabiske verden, og flere af filmene har fokus på kvindeliv og køn. Festivalen er bl.a. støttet af DAPP (Dansk Arabisk Partnerskabsprogram) og Kvinderådet iler også med en opfordring om at deltage og blive klogere på den arabiske verden og dens mangeartede kulturer. Link til trailer

Kvinderådet søger sekretariatsleder

Efter 23 år i Kvinderådet har Kvinderådets sekretariatsleder Randi Theil valgt at stoppe. Derfor søger Kvinderådet nu en ny sekretariatsleder, og der er ansøgningsfrist d. 31. august, så du kan lige nå det, hvis du er hurtig, link til jobannonce

Nyhedsbrev nr. 98 juni 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 17.03.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Talk Town

IMG_20170520_211029_resized_20170607_034759378 (2).jpgTalk Town 2018 er i støbeskeen. Med et tilskud på 100.000 kr. fra Københavns Kommunes festivalpulje er Kvinderådet og vores partner Indgreb mere end parate til at gå i gang med planlægningen af næste års debatfestival om køn, ligestilling og feminisme.

I år lykkedes det med et yderst skrabet budget at skabe rammer for afholdelse af 90 arrangementer planlagt af 60 arrangører og med deltagelse af 2500 debatterende og festende gæster. Hovedbiblioteket havde velvilligt stillet sig til rådighed, og det store hus summede af aktiviteter, mens bibliotekets dejlige baggård fungerede som udendørs cafe, hænge-ud-sted og musikscene. Her bandet Darling Don't Dance til afslutningskoncerten.

 Ambitionerne for Talk Town 2018 er at skabe endnu mere bredde i indhold og kredsen af arrangører, at udbygge det nordiske og det globale perspektiv og også være et relevant tilbud til de københavnske skoler og uddannelsesinstitutioner.

Talk Towns fundament er Kvinderådets mange medlemsorganisationer og store netværk. En stor tak til jer, der var med og jer, der støttede os økonomisk. På sponsorlisten er BUPL, Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen i Danmark, Dansk Sygeplejeråd, Det Danske Filminstitut, DJBFA produktionsmidler, Indre By Lokaludvalg, Kodas Kulturelle Midler, Kvindernes Bygnings Fond, Statens Kunstfond og Snabslanten.  Link til Talk Town facebookside

Kvindfolkemøde i Marielyst

IMG_20170602_141424_resized_20170607_035029360.jpg"No matter what sex you are, be a feminist" sagde Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund med et citat af den britiske skuespiller Helen Mirren, da hun holdt åbningstale ved Kvindfolkemødet på Marielyst Højskole 2. - 5. juni. Nanna Højlund slog fast, at feminisme er for alle. De samfund, hvor kvinder og mænd er lige respekterede og har lige muligheder, er rigere samfund med lige muligheder for alle. Men vi er der ikke endnu, sagde hun og pegede på uligelønnen, mænds vold mod kvinder, manglende barselsrettigheder til fædre og de alt for få kvinder i politik, især i lokalpolitikken. Derfor er der brug for fortsat samtale og handling, derfor er der brug for et kvindfolkemøde.

Det var tredje gang, højskolen inviterede til kvindfolkemøde, og som noget nyt var Kvinderådet, Dansk Kvindesamfund og KVINFO inviteret til at være medarrangører sammen med bl.a. det lokale kvindenetværk QLF.

Kvinderådet, QLF og KVINFO arrangerede en workshop, hvor emnet var hvad vi kan gøre for at få flere kvinder valgt ved det kommende kommunalvalg. Majken Lundberg fra Kvinderådets sekretariat præsenterede de gode erfaringer fra Kvinderådets tværpolitiske kvindekampagner ved de to foregående valg i 2009 og 2013. Vi gør det igen, lovede hun, og de fremmødte politikere tog godt imod invitationen til at være med. Workshoppen blev fulgt op af et politikerpanel med medlemmer af Guldborgsund byråd incl. borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten). Der var bred enighed om, at man gerne ser flere kvindelige byrådsmedlemmer, men konkrete initiativer skortede det på. Kvindeandelen i kommunen er

34 %, hvilket er over landsgennemsnittet, men jo ikke i nærheden af lige repræsentation.

Kvindfolkemødet var også koncerter, forfattersamtaler, filtfisseværksted, stand-up og udendørsaktiviteter. Og afslutningen var et grundlovsmøde med taler af Karen Ellemann, Johanne Schmidt-Nielsen, Dennis Kristensen og Mette Frederiksen i de smukke, grønne omgivelser. 

Kvinderådet i Mellemøsten og Nordafrika

Næste fase af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP (tidl. Det Arabiske Initiativ), blev lanceret d. 1. juni. Det nye 5-årige program støtter aktiviteter og partnerskaber mellem Danmark, Jordan, Egypten, Tunesien og Marokko. Formålet er fortsat at støtte reform og demokrati i MENA (Mellemøsten og Nordafrika), og der er to søjler i programmet: God regeringsførelse og Økonomiske muligheder. Kvinder og unge er tværgående temaer, understregede Udviklingsdirektør Martin Bille Hermann i sin tale ved lanceringen.

 

Kvinderådet er med under første søjle i et partnerskab med Danner, LGBT, Sex og Samfund og KVINFO, hvor fokus er på kvinders rettigheder. Kvinderådet har været i gang i regionen i mange år, og vi fortsætter samarbejdet med vores partnere i Marokko og Egypten om bekæmpelse af vold mod kvinder. Kvinderådets andet indsatsområde handler om at fremme kvinders politiske deltagelse.

Læs mere om DAPP her www.dapp.dk

Tværpolitisk kampagne for flere kvinder i byråd og regioner

Kommunalvalg.JPGTirsdag d. 21. november bliver - forhåbentlig - en god dag for kønsdemokratiet og mangfoldigheden i Danmark. Der er kommunal- og regionsrådsvalg, og i Kvinderådet vil vi sætte alle sejl til for at synliggøre de kvindelige kandidater, så kvindeandelen kommer et godt stykke over de knap 30 %, som er realiteten i dag. Den gennemsnitlige kommunalpolitiker er en 51-årig hvid mand med kone og to børn, måske hedder han Hans eller Henrik. Ikke et ondt ord om ham, men der behøver ikke være så mange med den samme profil. Kvinders erfaringer, viden og netværk er vigtige for de politiske beslutningsprocesser, og piger og kvinder skal kunne genkende sig selv i det politiske liv. Sådan er det ikke nu. Man kunne få den tanke, at især borgmesterposter er et særligt privilegium for mænd. Kun 12 af 98 borgmestre er kvinder.

Kvinderådet vil som tidligere facilitere en national kampagnedag, hvor kvindelige kandidater på tværs af partier laver en lokal event, der har til formål at synliggøre kandidaterne for vælgerne. Vi kontakter kandidaterne i alle kommuner og opfordrer dem til at finde en tovholder, der kan sætte gang i det lokale samarbejde. Vi stiller materialer til rådighed, der kan fremme synligheden også på de sociale medier, og vi sørger for, at journalister kan finde oplysninger på Kvinderådets hjemmeside i form af statistik, kontaktoplysninger på relevante forskere og links til baggrundsviden.

Erfaringerne fra tidligere kampagner viser, at iderigdommen er stor, når det gælder om at finde på lokale events, og det er lykkedes de kvindelige kandidater at få god pressedækning i de lokale medier. Ved kommunalvalget i 2013 var ca. 80 kommuner med i kampagnen, og det satser vi på at kunne gentage i år.

 

Kampagnen er ressourcekrævende, og derfor leder vi med lys og lygte efter studerende, der har lyst til et praktikophold i Kvinderådet til efteråret. Der er gode muligheder for at arbejde med kommunikation, organisation, statistik og ligestilling.

Interesseret - eller kender du nogen? Kontakt Majken Lundberg i Kvinderådets sekretariat 33 12 80 87 eller majken.lundberg@kvinderaad.dk

Istanbulkonventionen

I år skal Danmark bedømmes på indsatsen for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. Danmark har ratificeret Europarådets Istanbulkonvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet, og nu kigger komiteen GREVIO, der overvåger implementeringen af konventionen, den danske indsats efter i sømmene.

GREVIO besøgte Danmark i begyndelsen af maj, og Kvinderådets Voldsobservatorium mødtes med komiteen på baggrund af den skyggerapport, vi havde indsendt i januar, link til rapporten.

Vi pegede bl.a. på den manglende selvstændige kriminalisering af psykisk vold, manglende retssikkerhed for voldtægtsofre, domstolenes praksis med strafudmåling i sager om partnervold, forældreansvarsloven og manglen på en samlet, langsigtet strategi for forebyggelse af mænds vold mod kvinder.

Rapporten om Danmark forventes at komme i løbet af efteråret.

 

Danner har taget initiativ til en underskriftindsamling for kriminalisering af psykisk vold - læs mere her 

 psykisk_desktop.jpg

Bevar Kvinfo

Det statslige ligestilllings-setup er i forvejen svagt og underfinansieret, så det er ikke færre institutioner, der er behov for. Tværtimod. Vi mener, det er en statslig opgave at tilvejebringe de nødvendige midler til en institution af KVINFOs karakter. Derfor opfordrer vi Folketingets politikere til at sikre det økonomiske grundlag for KVINFOs fortsatte eksistens med biblioteket og vidensformidling som naturligt centrum, udtalte Kvinderådets generalforsamling d. 4. april.

Kvinderådet var sammen med Mainstreamingnetværket initiativtager til et åbent brev fra 29 organisationer med støtte til KVINFO bragt som annonce i Politiken 7. april.

Siden har der været adskillige samråd i folketinget, hvor både Mette Bock og Inger Støjberg er blevet gået på klingen i forhold til deres udmeldinger om at trække støtten til hhv. biblioteket og Mentornetværket. 

https://www.facebook.com/bevarkvinfo/ kan man holde sig opdateret om kommende begivenheder til støtte for KVINFO.

EWL markerer 20-året for Det Europæiske Voldsobservatorium

Home8. juni arrangerer EWL (Den Europæiske Kvindelobby) demonstration og international konference i Bruxelles om  vold mod kvinder. Begivenheden finder sted i forbindelse med EWLs generalforsamling, og en af opfordringerne fra EWLs side er, at EU tilslutter sig Istanbulkonventionen om vold mod kvinder.

Fra Kvinderådets Voldsobservatorium deltager Lisa Holmfjord, der er inviteret til at tale om udarbejdelsen af den danske skyggerapport. Kvinderådets næstforkvinde Line Gessø Storm Hansen, der er Kvinderådets repræsentant i EWL, og styrelsesmedlem Inge Henningsen deltager i generalforsamlingen.

læs pressemeddelelsen her

 

Nyhedsbrev nr. 97 marts 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 17.03.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Talk Town - debatfestival om køn, ligestilling og feminisme 18. - 20. maj

Kvinderådet slår igen i år dørene op for en tre-dages debatfestival, hvor vi inviterer alle nysgerrige inden for til debatter, udstillinger, seminarer, stand-up, film, musik, snak i krogene og taler fra den store scene. Talk Town foregår i år på Københavns Hovedbibliotek. Talk Towns program er brugerstyret inspireret af folkemøde-modellen. Alle med noget på hjerte om køn, ligestilling og feminisme kan byde ind med et arrangement, og vi stiller rammerne til rådighed. Feminismen har mange ansigter, og vores ønske er at vise bredden i ligestillingsarbejdet. Som arrangør på Talk Town får man rig mulighed for at komme i kontakt med andre end 'the usual suspects', som gæst kan man dykke ned i et tema eller suge til sig fra hele paletten. Vi håber, at vi med Talk Town kan skabe engagement, demokratisk diskussion, globalt udsyn og fornyelse. Det er en meget stor ambition, og den er der brug for.    


Forberedelserne er godt i gang, og Kvinderådets partner festivalarrangøren Indgreb er parat til at hjælpe Kvinderådets medlemsorganiationer og andre arrangører med alt det praktiske vedrørende egnet lokale, tidspunkt og udstyr til det enkelte arrangement.


Klik ind på talktown.dk og se, hvem der allerede har tilmeldt et arrangement. Ring til Jan Samuelsen på Indgreb tlf. 22 25 17 12 hvis du har brug for hjælp med dit arrangement. Følg Talk Town på Facebook og hjælp os med at sprede viden om Talk Town i dit netværk.   


Kvindfolkemøde

Højskolen Marielyst på Falster holder "Kvindfolkemøde" i naturskønne omgivelser i dagene 2. - 5. juni. Kvindfolkemødet  bliver årets andet store træf for dialog og debat om mænd og kvinders vilkår og kønnets betydning, nationalt og internationalt (det første er Talk Town i maj).
Kvindfolkemødet afvikles i centrum af Marielyst, hvor der på de arealer, som Guldborgsund kommune og Højskolen Marielyst råder over rejses en teltby til afvikling af de mange events, som Kvindfolkemødet vil byde på. Et event er Kvindfolkemødets betegnelse for taler, debatter, seminarer, workshops, koncerter, underholdning, idrætslege og andre arrangementer.
Alle, som interesser sig for køn - fra beslutningstagere i erhvervsliv, interesseorganisationer og politik til aktivister og samfundsinteresserede borgere – er velkomne til at bidrage med events under to klare forudsætninger:
1) At der er gratis adgang til eventen
2) At eventen rummer en ligelig repræsentation af begge køn, hvis der er tale om paneldebatter.
Bag Kvindfolkemødet står Højskolen Marielyst i samarbejde med Dansk Kvindesamfund, Kvinderådet, Kvinfo, Quality Lolland-Falster, Sydfalsters Turist- og Erhvervsforening og Guldborgsund kommune.

Følg Kvindfolkemødet på Facebook og kontakt Kvinderådet for yderligere oplysninger.

Generalforsamling 2. april

Kvinderådets generalforsamling finder sted d. 2. april i LO-huset i København. Der skal vælges styrelsesmedlemmer, og interesserede kan stadig nå at stille op til en af de 8 pladser, der skal besættes. Kvinderådets styrelse på i alt 16 personer udgør et velfungerende netværk af Kvinderådets vidt forskellige medlemsorganisationer. Styrelsen mødes 8 gange årligt, hvor den tager stilling til Kvinderådets udadvendte aktiviteter samt diskuterer aktuelle ligestillingspolitiske udfordringer og muligheder og lægger Kvinderådets linje.

På temamødet inden generalforsamlingen har vi i år inviteret Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, til at tale om Fattigdom, Køn og Socialpolitik.    

Husk tilmelding til generalforsamlingen på kvr@kvinderaad.dk eller tlf. 33128087. Medlemsorganiationerne har mulighed for at tilmelde tre repræsentanter udover eventuelt styrelsesmedlem.

Barsel til fædre mindsker løngabet

I familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Der, hvor effekten er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges ekstra barsel. Da fars barsel har en mindre betydning for hans egen indtjening, betyder denne reduktion i lønforskellen at også den samlede indkomst i husholdningen stiger, hvis far tager mere barsel. Resultaterne stammer fra en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som undersøger effekten af fem reformer af barselsorloven implementeret i 1989, 1994, 1997, 1998 og 2002, og som alle, på den ene eller anden vis, påvirker fars tilskyndelse til at tage barsel. Analysen fokuserer på familier, der fik deres første barn fra ét år før til ét år efter de pågældende reformer af barselsorloven, skriver Rockwoolfondens forskningsenhed.

vippe.png

Hvis far tager en uges ekstra barsel, reduceres lønforskellen mellem mor og far med op til 14.000 kr.

Signe Hald Andersen, Rockwool Fonden, fortalte om undersøgelsen på FIU-ligestillings 8. marts konference om ligeløn. Se rapporten her  

Ligestillingsplan 2017

Folketingets årlige ligestillingsdebat foregår d. 29. marts, og den nye ligestillingsplan, der skal debatteres, kan findes her. ”En af nutidens helt store ligestillingsudfordringer er, at alt for mange i de etniske minoritetsmiljøer bliver begrænset af social kontrol. Blandt andet i form af forældede kønsroller og æresbegreber. Det hører ikke til i Danmark. Det handler om den enkeltes frihed, men det handler også om integration – både socialt, kulturelt og økonomisk,” sagde Karen Ellemann i forbindelse med lanceringen af planen.

Kvinderådet har nærlæst handlingsplanen, og vi må desværre konstatere, at også denne gang er der et stort fravær af konkrete, tidsfastsatte og målbare mål. Vi spørger: hvornår skal løngabet være lukket i Danmark? Hvornår skal vi ramme en lige fordeling af barselsorloven? Vi savner også et sammenhængende blik på kønsligestilling, dvs. en beskrivelse af hvordan alle ministerier skal bidrage til at fremme ligestilling inden for deres områder. 

Nyhedsbrev nr. 96 december 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 15.12.2016

ISSN nr. 1901-1466

LOKK fortsætter som voldsudsattes talerør

- Efter 14 års støtte har et afslag kastet Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) ud i økonomisk stormvejr. Krisecentre fra hele landet mødtes 13. december til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at LOKK består som vigtig aktør og vil byde ind på opgaven om en ny national enhed, oplyser LOKK i en pressemeddelelse. Lene Johannesson, som er tidligere sekretariatschef i LOKK, blev valgt som ny bestyrelsesformand.

Kvinderådet henvendte sig i november til daværende socialminister Karen Ellemann for at påpege behovet for økonomisk støtte til LOKKs fortsatte arbejde for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har nu fået svar fra nuværende socialminister Mai Mercado. "Satspuljepartierne har med aftalen for 2017 prioriteret en ambitiøs indsats på området, som blandt andet omfatter oprettelsen af en national enhed mod vold i nære relationer", skriver hun. "Enheden sendes i udbud, så vi kan få alle gode kræfter i spil. Det er væsentligt for enhedens succes, at den kan rumme og favne bredt, så alle aktører på området føler ejerskab til og vil bruge enheden aktivt". Det er naturligvis godt med en mere ambitiøs indsats på området i form af et videnscenter, der også skal tale de voldsudsattes sag samt levere en pladsoversigt over ledige pladser på krisecentrene. Om udbudsvejen sikrer, at "alle gode kræfter" kommer i spil må komme an på en prøve. Vi håber i vores stille sind, at de mange konsulentkroner der uundgåeligt bruges, når der er tale om udbud, lander hos folk med dyb indsigt i området. Og det tegner godt, at LOKK vil byde ind på opgaven.

se brev til minister og svar her 

Talk Town 2017

Kvinderådet og Indgreb gør det igen. Vi inviterer til Talk Town 2017 - en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme. I løbet af tre dages intensiv festival er alle emner på programmet og alle formater i spil.

Hvor?

Når dørene åbner for Talk Town d. 18.-20. maj 2017 indtages hele Københavns Hovedbibliotek inkl. hemmelige kældre og hyggelige gårdhaver – og du er inviteret til debat og stillingtagen til aktuelle emner som hverdagssexisme, ligeløn, feministisk økonomi, kvinder på flugt, seksualitet, forældreroller, køn og sundhed, kunst og ligestilling.


Hvad og hvem?

Programmet på Talk Town er brugerstyret. Alle kan melde ind med emner og aktiviteter inden for den overordnede ramme: Køn, ligestilling og feminisme. Det skal være udfordrende, øjenåbnende og sjovt at gæste Talk Town. Det skal også være billigt at stable et arrangement på benene, så det ikke er pengene, der forhindrer deltagelse. Det arbejder vi for, og er derfor i fuld gang med fundraising.

Vi håber, at Kvinderådets mange medlemsorganisationer har lyst til at være med og bidrage med det, der særligt optager jer.


Hvordan?

Kig ind på www.talktown.dk og se, hvordan du tilmelder et arrangement, og følg os på facebook


Du er også velkommen til at få en snak med Rikke Frisk, Indgreb, tlf 26 75 56 20 eller Randi Theil, Kvinderådet, tlf. 33 12 80 87.


Kvinderådet og Indgreb arrangerede TalkTown første gang i maj 2016 i anledning af den internationale konference i København "Women Deliver". Med over 70 arrangementer og 3000 besøgende i Den Grå Kødby vidnede Talk Town om behovet for en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme.


 

Kvindelige flygtninge i Europa og Danmark

Mængden af asylansøgere der ankommer til Europa og Danmark er væsentlig mindre end ved samme tid sidste år. I 2015 ankom over 1 mio. flygtninge til Europa og af disse søgte omkring 21.000 asyl her i Danmark. I år er begge disse tal faldet, men behovet for at sætte fokus på gruppen af kvindelige flygtninge er ikke blevet mindre.

Den betragtning var der mange der var enige med os i. Der var fuldt hus og lang venteliste til Kvinderådets konference i Fællessalen på Christiansborg 1. december. Folk kom som professionelle der arbejder med asylansøgerne i kommunerne og på asylcentrene; som advokater der rådgiver og fører sager; som frivillige der samarbejder med kommunerne, i lektiecafeerne og rådgiver flygtninge; som organisationsfolk der både arbejder internationalt og nationalt, og som politikere der sætter rammerne. Bredden i tilmeldingsskaren var mere end god at se.

Konferencen var et forsøg på at afdække de oplevelser og vilkår en kvindelig flygtning kan møde fra hun sætter sin fod i Europa, til hun har fået asyl i Danmark og påbegynder et integrationsforløb i en kommune. Hvad oplever kvinderne, hvordan tager EU, Danmark, danske kommuner og danske organisationer og frivillige hånd om kvinderne?

Der blev lyttet og der blev diskuteret og der blev kastet ting på bordet af oplægsholderne. Hvordan hjælper og beskytter man den kvinde, der på sin flugt op gennem Europa, bliver voldtaget i et land, hvis sprog hun ikke kender, hvor hun ikke aner hvor hun skal henvende sig og hvor hun måske mest af alt bare vil videre op til det land hvor hun har tænkt sig at søge asyl? Hvordan bliver kommunerne bedre til at se de kvindelige flygtninges kompetencer? Hvordan får vi arbejdet med konventionerne så de grunde der er til at mange kvinder flygter bedre afspejles i disse? Hvordan får vi bedst kommunikeret danske ideer om ligestilling til de nye medborgere? Et udpluk af nogle af de problematikker der blev rejst og som vi vil arbejde videre med.

 

Vi fik støtte af Europa-nævnet og Kvindernes Bygnings Fond til at afholde konferencen.

se oplæg fra konferencen her

Ny regering, gammel rollefordeling

VLAK regeringen har fået berettiget tæsk fra mange sider, fordi dens mest indflydelsesrige udvalg er helt og aldeles renset for kvinder. Det er en herreklub, der fremover skal koordinere hvad der skal ske, mens regeringens kvinder tager sig af det der med børn, socialt udsatte, sundhed, ældre og ligestilling. Vi kimser ikke af 'kvindeområderne', for de er vigtige, men af den kønsstereotype fordeling af ansvarsområder og magt.

Ligestillingsministeren, der også er minister for nordiske anliggender, er fremover placeret i udenrigsministeriet. Det kunne ligne en dårlig joke at lægge ligestillingen der, hvor man netop ikke beskæftiger sig med de nationale forhold. Men vi nøjes med at konstatere, at de nordiske anliggender allerede bor i udenrigsministeriet, og dermed bliver ligestillingen familiesammenført med dem, der har det store overblik over, hvad der sker i Norden og resten af verden. Og det er måske slet ikke så tosset al den stund der virkelig er brug for inspiration udefra, når det gælder innovation af dansk ligestillingspolitik. Ligestillingsafdelingen forventes at flytte til udenrigsministeriet inden nytår, og vi håber de får glæde af de nye rammer og kolleger.      

Karen Ellemann og FNs verdensmål

Som minister for ligestilling bliver det Karen Ellemanns opgave at lægge en plan for, hvordan Danmark skal arbejde med at realisere FNs mål om kvinders og pigers ligestilling. Kvinders og pigers ligestilling er et af de 17 nye FN mål, og ligestilling er mere end et selvstændigt mål, det skal også tænkes  ind i de øvrige 16 mål. Det geniale ved målene er, at de både er globale og nationale, og der er udarbejdet indikatorer, der gør det muligt at måle resultater. Der bliver lavet en dansk handlingsplan for arbejdet med målene, og Kvinderådet har inviteret ligestillingsministeren til dialog om, hvordan vi sammen kan sikre en ambitiøs proces i arbejdet med målene.

FNs Kvindekommissions samling

Den 61. samling finder sted i New York fra 13. - 24. marts 2017. Hovedtemaet er "Women's economic empowerment in the changing world of work". Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation, og inden samlingen er Kvinderådet vært for et NGO- forberedelsesmøde, hvor Kvinderådets medlemsorganisationer er velkomne til at deltage.

Mødet foregår i Kvinderådet sekretariat mandag d. 16. januar kl. 17 - 19.

 

Følg  forberedelserne til CSW her

Konference i Casablanca: Vold mod kvinder

Kvinderådet var i godt internationalt selskab, da vi markerede 25. november - den internationale dag mod vold mod kvinder - med en konference om udfordringer og effektive strategier til at bekæmpe vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Konferencen 25.-26. november foregik i Casablanca, Marokko, og den var arrangeret af vores partner FLDF, som er en ledende  marokkansk kvinde-NGO.

Talere fra Marokko, Algeriet, Tunesien, Jordan, Egypten og Palæstina tegnede et billede af en region med meget få fremskridt for kvinder, ringe eller ingen kontakt mellem civilsamfund og stat/regeringer og store huller i den lovgivning, der skal beskytte piger og kvinder mod vold. Tunesien dog som det gode eksempel på reel forbedring af lovgivning og inddragelse af civilsamfundet.

Hvordan bruger man netværk til at fremme kvinders rettigheder, var et af konferencens hovedspørgsmål. Der er mange og velfungerende netværk i regionen, både nationale og regionale. Og både Tunesien og Marokko har haft succes med at samle kvindeorganisationer om krav om ny lovgivning. Men udfordringerne er mange: konkurrence mellem organisationer, ønske om synlighed på bekostning af den fælles sag, mangel på talspersoner i ministerier og blandt politikere, ingen penge til at drive netværk for, mangel på mærkbare resultater.

Det er udfordringer, vi kan nikke genkendende til som danske NGOer. Men vi har en tradition for samarbejde mellem stat og civilsamfund, som er meget velfungerende sammenlignet med realiteten i de fleste MENA-lande, vi har bedre lovgivning og gode institutioner som krisecentre, modtagecentre for voldtægtsofre osv, osv .

På trods af de store forskelle mener vi, at vores erfaringer samt erfaringer fra andre europæiske lande kan være med til at inspirere vores partnere i MENA. På konferencen var der derfor talere fra Danmark og Frankrig. Kvinderådet havde inviteret Søren Feldbæk fra Ligestillingsafdelingen (pt. på orlov i Etiopien) til at tale om, hvorfor og hvordan ministeriet samarbejder med danske NGOer om implementeringen af den danske handlingsplan om vold mod kvinder.  Det løfter kvaliteten at implementere gennem NGOer, der kender den virkelighed, det hele handler om, var hovedbudskabet. Den franske taler fremhævede bl.a., at man i Frankrig har en ligestillingsansvarlig i alle ministerier. Hun fremhævede også den nye franske lov om prostitution, der er inspireret af den nordiske model.

Konferencen vedtog en resolution, der understøtter ideen om at etablere et regionalt voldsobservatorium med fokus på vold mod kvinder.

 

Konferencen var en del af Kvinderådet, LOKK og Danners program under Det Arabiske Initiativ.

Fra Kvinderådets egen verden - ny strategi

Kvinderådets styrelse har taget hul på at sætte de strategiske mål for Kvinderådets arbejde i de kommende år. Som kvindeorganisation med mere end 100 års indsats i bagagen er det vigtigt med jævne mellemrum at analysere Kvinderådets rolle og muligheder i sammenhæng med de samfundsmæssige forandringer, at skærpe profilen og målrette ressourcerne i forhold til den indflydelse, vi ønsker at have.

Vi regner med at kunne præsentere Kvinderådets medlemsorganisationer for resultaterne af den strategiske debat på generalforsamlingen søndag d. 2. april 2017.  

Betaler du din skat med glæde?

Hvis du er en af dem, der gerne betaler skat og ikke er optaget af topskattelettelser og den slags, så har vi alle tiders gode julegaveide til dig: Giv dig selv et støttemedlemskab af Kvinderådet. Du kan være helt sikker på, at du ikke kan trække dit bidrag til Kvinderådet fra i skat, da Kvinderådet ikke længere er omfattet af reglerne for fradrag. Slå til nu og indsæt 200 kr. på Kvinderådets konto 2191 - 8010 006 598. Hvis du synes, du fortjener en lidt større fradragsfri gave, er du velkommen til at indbetale et større beløb, du bestemmer selv. Gaven kan købes over nettet, du slipper for at stå i hente-pakke-kø, og du spreder glæde langt ind i Kvinderådets bankende, feministiske hjerte.  

Julehilsen til læserne

Vi ønsker Kvinderådets medlemmer, samarbejdspartnere og venner glædelig jul og godt nytår. Sekretariatet er lukket fra d. 23. december til d. 2. januar.

Nyhedsbrev nr. 95 juli 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.7.2016

ISSN nr. 1901-1466

God sommer

Vi ønsker alle læsere af Kvinderådets Nyhedsbrev en rigtig god sommer. Kvinderådets sekretariat er lukket i uge 28, 29 og 30. Vi lader op til næste sæson, der forhåbentlig bliver lige så forrygende som foråret var. Her er et lille udpluk af stort og småt, vi vil følge op på.

Breaking news: Ligestillingsredegørelserne er offentliggjort

De lovpligtige ligestillingsredegørelser fra kommuner, regioner og staten 2015 blev for nylig offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk og i den anledning udsendte ministeriet en pressemeddelelse. Det var samme dag som afslutningsdebatten i Folketinget, så måske ikke så sært hvis det var let at overse nyheden.  

Er man en dedikeret ligestillings-feinschmecker finder man måske selv ud af at tjekke siden engang imellem. Men hvor ville det være dejligt med lidt mere offentlig opmærksomhed , f. eks i form af et seminar, hvor ministeren kunne kommentere og løfte sløret for, hvordan hun vil følge op på redegørelserne, og hvor alle der interesserer sig for og arbejder med ligestilling kunne deltage i en debat. På ligestillingsministeriets hjemmeside kan man læse at:

"Formålet med ligestillingsredegørelserne og ligestillingsrapporterne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Samtidig giver de ligestillingsministeren mulighed for at monitorere udviklingen og følge op på, at forpligtelserne i ligestillingsloven overholdes.

Endelig er redegørelserne og rapporterne med til at sikre erfarings- og videndeling myndighederne imellem."

Egentlig et udmærket formål. Vi håber ministeren følger op, og vi anbefaler at klikke ind på hjemmesiden.

Ligestillingsvurdering af lovforslag

I folketingssamlingen 2015/16 er 113 lovforslag relevanstestet med henblik på at vurdere, om forslaget kunne have ligestillingsmæssige konsekvenser og derfor skulle ligestillingsvurderes. 26 af disse lovforslag er blevet ligestillingsvurderet. Det er Beskæftigelsesministeriet, der topper med 21 ligestillingsvurderinger, Justitsministeriet med 1 , Social- og Integrationsministeriet  og  Udenrigsministeriet med hver 2. Selv om en ligestillingsvurdering peger på, at der er ligestillingsmæssige konsekvenser, kan lovforslaget sagtens blive vedtaget alligevel. Men så er det altså på et oplyst grundlag, at man tilsidesætter de ligestillingsmæssige konsekvenser.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/liu/bilag/82/1649451.pdf

Hjælp socialministeren med at finde 4 millioner

Ordningen med hurtig og gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentre har været en succes, viser en evaluering. Nu er forsøgsperioden udløbet, men socialminister Karen Ellemann har ikke fundet en løsning, så tilbuddet kan fortsætte. Det handler om 4 millioner kroner. Mere hvis alle tog imod tilbuddet, men det gør alle ikke. Selv om man ganger beløbet med to er det et meget lille beløb - kvindernes og børnenes situation taget i betragtning. På det andet åbne samråd om sagen i Folketingets ligestillingsudvalg sagde Karen Ellemann, at kvinderne havde mulighed for at blive henvist til psykologbehandling via egen læge. Det er rigtigt, men de lange ventetider betyder, at de ikke kan få den akutte hjælp, som netop er pointen i forsøgsordningen. Behovet for hurtig og gratis psykologhjælp til de voldsramte kvinder er vokset ud af krisecentrenes mangeårige erfaringer. Dem bør der lyttes til, og  vi tror fortsat på, at der kan skabes et flertal for at fortsætte ordningen. Alle de partier, der sædvanligvis har fokus på vold mod kvinder, må gå sammen om at løse det her problem.

Samrådet var indkaldt på initiativ af Rasmus Horn Langhoff og Yildiz Agdogan (S) se det åbne samråd        her

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede forslaget til ny udviklingsstrategi på Folkemødet på Bornholm. Nu er forslaget i høring, og alle kan sende høringssvar på mail til udvikpolhoering@um.dk senest 5. august 2016.

Vi er glade for, at ligestilling fremhæves som et af de vigtige indsatsområder i den nye strategi:

"Vi vil lade vores tilvalg følge den landekontekst, som vi engagerer os i. Vi har samtidig valgt at

løfte fem verdensmål op som Danmarks globale udviklingspolitiske mærkesager, vi vil forfølge

særligt aktivt i internationale forhandlinger og globale samarbejder: mål 5 (ligestilling), mål 7

(bæredygtig energi), mål 13 (klima), mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner), mål 17

(partnerskaber)." (s. 6 i strategien) Men lige så vigtigt er det at se på, hvordan Danmark vil fremme ligestilling. For os er sikringen af kvinders og pigers menneskerettigheder helt afgørende, og med det udgangspunkt vil vi  nærlæse strategien og tage del i debatten.   

link til strategien http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=2596F7BF-76ED-4A3D-8547-5F6DB6C4D7B0

Kvinderådet og Porno og Samfund - fælles foretræde om hadytringer og sexisme

Vi har søgt foretræde for Folketingets ligestillingsudvalg på baggrund af den seneste tids adskillige eksempler på hævnporno og uhensigtsmæssig seksuel adfærd på skoler og i gymnasier, hvor børn, unge og kvinder er blevet udstillet seksuelt med alvorlige sociale og psykologiske konsekvenser til følge. Disse fænomener er i sig selv et symptom på det skred, der er sket i opfattelsen af, hvad man kan tillade sig overfor hinanden som mennesker såvel online på de sociale medier, som offline, og herunder især, hvad man kan tillade sig overfor piger og kvinder. Porno & Samfund og Kvinderådet vil derfor gerne starte en mere indgående debat og rejse spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem dette og den adfærd, der opleves på de elektroniske medier, hvor også børn og unge i stigende omfang oplever porno. Danmark var sidste år vært for Nordisk Ministerråds konference om hadytringer, og med foretrædet  vil vi gerne presse på for at der kommer noget politisk handling ud af konferencen

Women Deliver

Den store internationale konference om kvinder og pigers sundhed og rettigheder Women Deliver 16 - 19 maj i København samlede et stort antal internationale gæster og blev dækket intenst af danske medier. Konferencen blev holdt et halvt års tid efter vedtagelsen af de nye FN verdensmål, og den har medvirket til at konkretisere, hvordan mål 5 om kvinder og piger spiller sammen med de øvrige 16 mål, og hvordan målene kan nås.

 Kampagnen Deliver for good er et godt baggrundsmateriale, der kan bruges i det videre arbejde for at fastholde fokus på mål 5 og samspillet med de øvrige verdensmål. Her  er udvalgt 12 centrale temaer, der er afgørende for at fremme kvinders ligestilling. Alle temaer er beskrevet og underbygget med data og case stories, og der er en overskuelig oversigt over, hvordan de enkelte temaer relaterer sig til de forskellige verdensmål. Lige til at gå til når det handler om fortalervirksomhed/lobbyisme/aktivisme. Vi anbefaler.  

http://womendeliver.org/deliver-for-good/

Talk Town

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der summede af liv i Den Grå Kødby, samtidig med at Women Deliver foregik i Bella Centret. Kvinderådet valgte sammen med kulturproduktionskollektivet Indgreb at skabe en folkelig ramme, Talk Town, hvor alle med interesse for køn, ligestilling og feminisme kunne komme til orde, involvere sig, opleve, lytte, mødes og feste. Vi tog initiativet, fordi vi manglede et NGO Forum i forbindelse med Women Deliver. Et sted, hvor mennesker uden 4-500 dollars til entreen kunne diskutere de vigtige emner, som var på Women Delivers dagsorden. Women Deliver var simpelt hen for dyrt for almindelige mennesker, og det kan undre, at der i det klækkelige beløb, den danske regering gav til Women Deliver, ikke var reserveret et beløb, som NGOerne og de mange små netværk og kreative sjæle kunne søge.

Med over 70 arrangementer fordelt på tre dage og mellem 2 og 3 tusinde deltagere blev vi bekræftet i, at behovet for Talk Town var der - og er der. Tak til alle jer, der lagde vejen forbi, skabte en god debat, lavede folkekøkken, bryggede kaffe og alt det andet, der gjorde Talk Town til et ægte folkemøde. Og tak til sponsorerne: Københavns Kommune, DUF, Vesterbro Lokaludvalg, Kvindernes Bygnings Fond, Snabslanten, BUPL og LO Hovedstaden.   

Her finder du (også) Kvinderådet

Lani Bannach, medlem af Kvinderådets styrelse for Venstre, er valgt ind i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse.

Lea Friedberg, medlem af Kvinderådets styrelse for Dansk Magisterforening, er nyt medlem af KVINFOs bestyrelse.

Randi Theil, sekretariatsleder i Kvinderådet, er nyt medlem af Kvindemuseets bestyrelse.

Nyhedsbrev nr 94 marts 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.3.2016

ISSN nr. 1901-1466

8. marts

Vi ønsker læserne en rigtig god 8. marts, som strækker sig ud over hele ugen. På www.kvinderaadet.dk kan du finde links til en række arrangementer, som vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere står bag. Giv os et praj, hvis du kender til et arrangement, så linker vi. Kvinderådet bakker som sædvanligt op om 8. martsinitiativets demonstration, og vi er at finde som talere rundt omkring ved flere arrangementer.

Handlingsplan om ligestilling

Ligestillingsminister Ellen Trane Nørbys første handlingsplan blev offentliggjort 25. februar. Indsatsområderne er velkendte og også relevante: 1. Rettigheder og frihed for den enkelte, herunder ligestilling blandt flygtninge og indvandrere, bekæmpelse af vold, stalking og menneskehandel, sexisme og hadytringer 2. Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter, herunder ligestilling i skole og uddannelse, arbejdsmarked og ledelse samt styrkelse af ligestillingsvurdering i offentlige myndigheder og 3. Global ligestillingsindsats, herunder bekæmpelse af vold mod kvinder, fremme af kvinders og LGBTI-personers deltagelse i samfundet.

MEN: Handlingsplan er egentlig en misvisende betegnelse for dette katalog over problemfelter, enkeltstående indsatser og gode hensigter. Vi savner langsigtede planer, der bygger på en egentlig ligestillingsstrategi. Konkrete målsætninger og beskrivelse af vejen til målene. Indikatorer, der kan måles på. Tidsfastsatte rammer for opfyldelse af målene. Vurdering og sammenligning af forskellige redskabers effekt. Uden disse nødvendige forudsætninger for en seriøs ligestillingsindsats bliver denne handlingsplan endnu et nummer i den lange række af uforpligtende hensigtserklæringer.

 Kvinderådet mener, at der er brug for at inddrage NGOer og forskere direkte i udarbejdelsen af en 'ligestillingspakke', der rækker ud over en tidshorisont på et år.

 

se handlingsplanen her

Diskrimination på arbejdsmarkedet

Diskriminationen på arbejdsmarkedet er stor, når ansatte fortæller om graviditet og vil afholde barsel, viser undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR). Diskriminationen er især noget kvinderne oplever, hvilket IMR påpeger kan hænge sammen med, at kvinderne tager langt den største del af barslen. Det mener vi også - ligesom vi stadig mener, at begge forældre burde gives lige rettigheder til at afholde barselsorlov.
IMR peger på flere tiltag til at dæmme op for problemet bl.a. en handlingsplan for oplysning om rettigheder og pligter, barselssamtaler og karriereplan efter barsel, opkvalificering af tillidsrepræsentanter og sagsbehandlere samt at "arbejdsmarkedets parter og regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem kvinder og mænd".

Både S og SF har indkaldt beskæftigelsesministeren til samråd om sagen.

 

se pressemeddelelsen med link til undersøgelsen her..

FNs kvindekommission samles i marts

I år er hovedtemaet for FNs Kvindekommissions samling (CSW) koblet op på de nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling(forkortet SDGs), som er FNs globale mål frem til 2030. Mål 5 handler om kvinder og piger, men alle de øvrige 16 mål skal også tænke køn ind. Der er således lagt op til en meget omfattende øvelse i disciplinen 'gender mainstreaming', og her må vi forvente, at FNs Kvindekommission formår at levere skyts og indhold ud fra tidligere FN dokumenter. Sidetemaet er vold mod kvinder og piger.

Vi har nøje gransket udkastet til det dokument, der skal vedtages på hovedtemaet, kaldet 'agreed conclusions'. FN-papirer skal bedømmes på, hvad der ikke står, det er her djævelen gemmer sig. Og vi savner i høj grad håndfast tekst om kvinders menneskerettigheder, bekæmpelse af vold mod kvinder, ret til deltagelse, seksuelle og reproduktive rettigheder og mere til.

Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation ved CSW sammen med bl.a. Danner, KULU, Dansk Kvindesamfund, Zonta og Sex og Samfund. Under CSW vil hun også få selskab af EWL, som er vores europæiske søsterorganisation, samt de nordiske kvindeorganisationer.

     

 Læs mere om CSW her

Talk Town, ny debatfestival om køn og ligestilling. Kom med dine mærkesager.

Det sker i Kødbyen 18 - 20 maj.

I anledning af Danmarks værtskab for den internationale kvindekonference Women Deliver arrangerer Kvinderådet, i samarbejde med kulturproduktionskollektivet Indgreb, en ny debatfestival, Talk Town. Med Talk Town ønsker vi at vise mangfoldigheden i den danske køns- og ligestillingsdebat og skabe et mødested, hvor folk kan kigge forbi for at diskutere køn, ligestilling og feminisme.
Forestil dig Folkemødet på Bornholm domineret af kvindelige oplægsholdere og debattører. Måske møder du workshops om kvinder og asyl, rundborddebat om køn og medier, samtalesalon om hverdagssexisme, og musik og kunst af kvinder fra alle verdenshjørner.

 

Talk Town er en mindre version af et folkemøde, hvor alle er velkomne til at dele deres ideer og visioner - som arrangører eller som deltagere.

Kvinderådets forkvinde, Nanna Højlund, der har taget initiativ til festivalen, uddyber ”Når Talk Town indtager Den Grå Kødby i centrum af København, ønsker vi at vise det brede spekter af initiativer som findes inden for ligestillingsområdet i Danmark. Vi vil benytte det momentum, Women Deliver giver os, til at kombinere det helt lokale med det internationale. I Talk Town leverer vi rammerne, som folk kan fylde ud med alt fra ligeløn og pension til kvinder i medier, transkønnedes rettigheder, kvinder på flugt, eller noget helt andet. Vi vil også rette blikket mod kvindelige kunstnere og musikere. Det skal favne bredt, og der skal være noget der kan interessere enhver – både almindelige borgere, organisationer, virksomheder og aktivister, unge som ældre.

Alle kan bidrage. Læs mere her og kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at lave et arrangement.

Dansk/arabisk kvindesamarbejde lever, men der er skruet ned for indsatsen

Hvem skal skabe forandringerne i Mellemøsten og Nordafrika, hvis ikke kvinderne? En perlerække af danske udenrigsministre, inklusiv den nuværende, har peget på kvinderne som forandringspotentialet. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at "når man uddanner en kvinde uddanner man en hel familie". Senest kan vi læse i den netop offentliggjorte handlingsplan for ligestilling, at "En styrkelse af ligestillingsindsatsen gavner ikke kun kvinderne og pigerne selv, men i høj grad også mændene og samfundet generelt". Og der peges på et behov for aktiv dansk indsats i bekæmpelse af den globale vold mod kvinder. Det er bestemt ikke ny viden. Men det er viden, der nu bliver tilsidesat. De massive nedskæringer i dansk ulandsbistand rammer nemlig i høj grad Danmarks bidrag til det internationale ligestillingsarbejde. I Kvinderådet mærker vi nu effekterne af besparelserne på Det Arabiske Initiativ, hvor et af indsatsområderne netop er at fremme kvinders rettigheder i MENA-regionen. Vi, dvs. Kvinderådet sammen med LOKK og Danner, arbejder fortsat sammen med vores partnere i Marokko, Tunesien og Egypten for at bekæmpe vold mod kvinder og styrke nationale og regionale netværk, der kan øge kvindernes gennemslagskraft på politisk niveau. Men med færre ressourcer. Regeringens nedskæringer omfatter også bidrag til de store FN-organisationer, der arbejder med kvinder og ligestilling. Og senest fremgår det af Kristian Jensens spareplan, at også indsatsen for kvinder og børn i konflikt vil blive 'nedprioriteret', som det hedder.

Det er kortsigtet og skadeligt. link til artikel i Politiken

Kvinderådet holder generalforsamling

Kvinderådet holder sin årlige generalforsamling søndag d. 3. april. Det foregår i Møderiet, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N. kl. 10 - 15.30. På formiddagens program er Pia Fris Laneth, forfatter, journalist og fortæller, og vi byder på levende musik med Figen fra Kurdisk Kvindeforening. Efter frokost går den 'rigtige' generalforsamling i gang, og her skal der blandt andet vælges ny næstforkvinde samt nye styrelsesmedlemmer.

Kvindestemmer i Jazzhouse

Du kan lige nå det!. Lørdag d. 5. marts præsenteres "Kvindestemmer" for 10. gang, og det sker i Jazzhouse. Det er Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstneres Samfund og Dansk Blindesamfunds Kvinder, der står bag arrangementet, hvor man kan lytte til kvindelige musikere, komponister og forfattere.  Se programmet her

Nyhedsbrev nr 93 december 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 18.12.2015
ISSN nr. 1901-1466

Tak for i år

Vi ønsker alle medlemmer og læsere en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

Det har været et forrygende travlt, udfordrende og givende år for Kvinderådet. Først var der FNs Kvindekommissions møde i New York, hvor Nanna Højlund rapporterede hjem til den danske offentlighed. 8. marts bakkede vi op om nej til sexkøb. I april tog vi tråden op fra Nordisk Forum2014 og inviterede til bred, feministisk debat og fredagsbar i Møllegade, København. Vi lovede at gøre dette til en fast halvårlig begivenhed, og Møllegade 2 mødet blev holdt i september. På Folkemødet kunne man møde Kvinderådet sammen med FOA og 3F til debat og teater om kvinder på arbejdsmarkedet, og sammen med Enhedslisten lagde vi op til en levende diskussion om sexisme i et stuvende fuldt telt.

100-året for kvinders valgret har sat sit tydelige præg på året, og der er skabt et momentum, som vi skal gribe. Kvinderådet udgav antologien "Øjeblikke af frihed" med 22 vidt forskellige bidrag om, hvordan kampen for kvinders rettigheder har præget kvinders liv og arbejde. 100 år - 100 kr. - et uimodståeligt tilbud synes vi selv. Køb den eller find den på biblioteket.

På en strålende solskinsdag var vi med i Grundlovsoptoget. Dansk Kvindesamfund havde lagt et enormt arbejde i at organisere genopførelsen af kvindetoget i 1915, og det lykkedes ud over al forventning. Kvinderådets medlemsorganisationer var talstærkt til stede. En herlig dag.

Valg, og nok et valg. Først fik vi ny regering og dermed også ny ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby, og en række nye ligestillingsordførere. Så var der ekstraordinær generalforsamling med valg af Nanna Højlund som ny forkvinde for Kvinderådet.

Efteråret er fløjet af sted. Finanslovforhandlinger og lovforslag om bl.a. tilbagerulning af lov om ligeløn (kønsopdelte lønstatistikker) og barselsfond til selvstændige samt forslag om indsatsen i forhold til voldtægt har optaget Kvinderådet.

Vi håbede til det sidste, at de drastiske nedskæringer på ulandsbistanden ikke ville ramme Det Arabiske Initiativ og dermed vores program om bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. Sammen med LOKK og Danner har vi etableret gode samarbejder med kvindeorganisationer i Tunesien, Marokko og Egypten, og den slags partnerskaber udvikles og bærer frugt i længere forløb. Men vi gik ikke fri, og derfor har vi måttet skære ind til benet for at kunne fortsætte vores aktiviteter.

Der skete meget mere i 2015 - følg med på www.kvinderaadet.dk og på https://www.facebook.com/Kvinderaadet/

Adam, Eva og pengene. Invitation til Nytårskur - kryds ved 26/1

Kvinderådet inviterer medlemmerne til den årlige Nytårskur på Christiansborg. Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 17 til 19 er vi værter for en debat med politikerne, og denne gang er temaet samfundsøkonomi og ligestilling. "Adam, Eva og pengene" kalder vi mødet. ADAM er navnet på den regnemodel, der bruges i finansministeriet og er udgangspunkt for finanspolitikken. Men hvad nu hvis man ser på økonomien på en anden måde? Betyder regnemodellerne og de økonomiske teorier bag noget for, hvor meget ligestilling vi får i samfundet. Og hvad vil det egentlig sige, at noget kan betale sig?

Vi sender det endelige program ud i begyndelsen af det nye år. Tilmeld dig allerede nu på kvr@kvinderaad.dk   

Nyhedsbrev nr. 92 august 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 19.8.2015
ISSN nr. 1901-1466

Amnesty vedtager forstemmende prostitutionspolitik.


Skal det være lovligt at sælge sex, skal det være lovligt at tjene på andres prostitution f.eks. som ruffer, skal det være lovligt at købe sig adgang til en prostituerets krop for egen seksuel tilfredsstillelses skyld. Amnesty har ved et årsmøde i Dublin sagt ja til det hele. Vi siger kun ja til det første.


Det skal ikke være kriminelt at være prostitueret. Det er der flere grunde til bl.a. at prostituerede skal kunne anmelde vold og voldtægt, de er udsat for til politiet, uden selv at være nervøse for at blive anholdt og tiltalt.


Køb af seksuelle ydelser fra i mange tilfælde fattige og socialt marginaliserede kvinder skal naturligvis kriminaliseres. Det er kunderne der gennem deres efterspørgsel skaber markedet og det er kunderne, der forvolder skaderne som mange af de prostituerede ender op med. Amnesty har i deres policy papir, som de delegerede bl.a. har skullet tage stilling ud fra, slet ikke ligestilling med i overvejelserne og intet blik for kunderne og efterspørgselssiden.


Et knæfald af dimensioner, kalder vores forkvinde Nanna Højlund Amnestys ny politik på området og undrer sig bl.a. også over, at Amnesty har valgt at gå ind for en model på prostitutionsområdet, som man har haft i Holland i mange år. Denne model har overhovedet ikke ført til den mindskelse af trafficking, som man havde håbet på, tværtimod kaldes Holland af et FN agentur for en europæisk hoveddestination for menneskehandlere.

Læs hele vore pressemeddelelse her

Søren Pind, grib ind!

Voldtægt og andre seksuelle overgreb har alt for længe været et område, som skiftende regeringer har ladet sejle. Mange anmeldte sager henlægges og kommer aldrig for en dommer, og domsfældelse sker kun i en ud af fem anmeldte sager. Derfor er det glædeligt, at justitsminister Søren Pind vil tage fat på området. Men længere straffe som ministeren har peget på er ikke vejen frem, mener Kvinderådet.


Der er brug for er en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb, stalking og chikane med nogle klare mål og tidsfastsatte rammer for, hvornår målene skal være nået. Retssikkerhed er helt afgørende. Derfor skal domstolenes og politiets praksis kortlægges, så den kan forbedres. Det er også vigtigt at få belyst grundene til ikke at anmelde seksuelle overgreb. Men helt afgørende er det, at prioritere en egentlig forebyggende indsats. Det har vi ikke noget af i Danmark, bortset fra spredte og ukoordinerede tiltag, der hver for sig kan være gode, men uden en samlet indsats virker det ikke, eller vi ved ikke hvad virkningen er.


Kvinderådet støtter kampagnen "Søren Pind, grib ind", der er igangsat af Dansk Kvindesamfund m.fl., og vi opfordrer alle til at skrive under.  

link her - du er meget velkommen til at dele den på de sociale medier.

Link til åbent brev til justitsministeren her.


Nyt Folketing, ny formand, ny ligestillingsminister, nye ligestillingsordførere, nyt ligestillingsudvalg

Folketingsvalget i juni, samme måned som vi fejrede kvindernes 100 års valgretsjubilæum, blev desværre ikke en fest for ligestillingen. Kvinderepræsentationen i folketinget faldt fra 39% til 37%. Af de tre store partier er det Dansk Folkeparti der med 41% har den største kvinderepræsentation blandt sine folketingsmedlemmer, dernæst kommer Socialdemokraterne med 38% mens Venstres folketingsgruppe kun har 26% kvinder. Det passer meget godt med andelen af kvindelige ministre i Lars Løkke Rasmussens regering, der er 5 ud af 17, svarende til 29%. Ellen Trane Nørby blev ligestillingsminister (og børne- og undervisningsminister), Eva Kjer Hansen sidder på posten som miljø- og fødevareminister, social- og indenrigsminister er Karen Ellemann, Sophie Løhde blev sundheds- og ældreminister mens Inger Støjberg tager sig af udlændinge-, integrations- og boligministeriet.

Folketingets ligestillingsudvalg har også fået nye medlemmer. Det 29 personer store udvalg har fået Mette Abildgaard fra de Konservative som formand, mens Socialdemokraternes Yildiz Akdogan er udnævnt til næstformand. Eneste mandlige ligestillingsordfører er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne.

Eneste bastion ift. kvinderepræsentation, der blev væltet i forbindelse med folketingsvalget, var valget af Pia Kjærsgaard til folketingets formand. Det er første gang, at en kvinde indtager den plads og det er altid glædeligt, når bastioner falder - også selvom vi gerne havde set en person med en ligestillingsprofil på posten.

Det bliver spændende at følge arbejdet i det nye folketing. På ligestillingsfronten er der meget at se til og rive i, hvis man tør – lad os bare nævne tre som det forrige Folketing ikke fik gjort det store ved: Ligeløn, ligestillet barsel og kvindelig repræsentation.

  • Se de 9 partiers ligestillingsordførere her

  • Se de 29 medlemmer af folketingets ligestillingsudvalg her

FNs udviklingsmål: Fra MDGs til SDGs

Fra 2000 til 2015 havde FNs medlemslande vedtaget udviklingsmålene ”Millennium Development Goals” (MDGs), der bl.a. drejede sig om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele, sikre et bæredygtigt miljø og sikre kvinder ligestilling. Arbejdet for kvinders ligestilling havde i MDGs sin ”egen” pind, mål nr. 3, med dertil hørende undermål.

Nu skriver vi 2015, slut året for MDGs, og spørgsmålet har derfor i nogle år været om FN skulle opsætte nye mål til at afløse og følge op på MDG målene og om verdens nationer kunne blive enige om fælles udviklingsmål. Et af spørgsmålene har også været, om kvinders ligestilling igen skulle have sin egen ”pind”.

Nye mål

Og JA – verden skal have nye udviklingsmål, bæredygtige udviklingsmål, frem mod 2030. Denne gang hedder de Sustainable Development Goals (SDGs) og er at finde i det overordnede dokument ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” (link nederst i teksten). Efter en mere end to år lang proces var der i starten af august enighed og opbakning blandt FNs 193 medlemsstater til ovennævnte dokument, som indeholder 17 nye overordnede bæredygtige udviklingsmål (SDGs). Ved et FN møde i slut september i New York skal verdens regeringsledere formelt vedtage planen, der de næste 15 år udstikker retningslinjerne for FNs medlemsstaters arbejde hen imod en bæredygtig udvikling for alle.

Og JA – kvinders ligestilling fik sin egen pind, ”Achieve gender equality and empower all women and girls” hedder mål nr. 5 med tilhørende delmål. De 9 delmål handler bl.a. om at sikre kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, afskaffe vold mod kvinder og piger, arbejde mod omskæring af piger, forhindre tvangsægteskaber og sikre kvinders reproduktive rettigheder og sundhed (med henvisning til Beijing Platform for Action). Læs resten af delmålene i deres fulde ordlyd i nedenstående link.

Kvinder og ligestilling er dog ikke kun nævnt i mål 5. I andre af de overordnede måls delmål er fokus på kvinder også nævnt. For eksempel i mål 13, der går på klima forandringer, er vigtigheden af at fokusere på bl.a. kvinder i kapacitetsopbygning og planlægning nævnt i et delmål, samt i mål 8 der handler om at fremme en bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse og ordentligt arbejde til alle, hvor lige løn for arbejde af samme værdi er nævnt i et delmål.

Udenrigsminister Christian Jensen glæder sig over at ligestilling er med

”Jeg er meget tilfreds med, at centrale danske prioriteringer som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet” siger Kristian Jensen i en pressemeddelelse, der også fremhæver at ”ligestilling står stærkt i den nye dagsorden, hvor der også er fokus på lige adgang til uddannelse, sundhed, økonomiske ressourcer og politisk deltagelse. Det understreges, at fuld ligestilling er afgørende for at nå målene. Når halvdelen af verdens befolkning fortsat nægtes rettigheder, fuld adgang og aktiv deltagelse i samfundet, bliver menneskers fulde potentiale ikke udnyttet”. Vi glæder os over Udenrigsministerens understregning af, at ligestilling er en central dansk prioritering.

Mogens Lykketoft, Formand for FN’s generalforsamling, skriver i et indlæg i Politiken d. 15. aug. at ”FN-dokumentet er revolutionerende, fordi det fastslår, at kamp mod fattigdom og mod miljøødelæggelse er to sider af samme sag”.

Og hvad så, bliver det til noget?

Der er mange mål. 17 overordnede og over 150 delmål eller targets, som FN kalder dem. Det er mange, for mange, har en del af kritikken lydt. Og ja, det er rigtigt, men vi vil helst ikke undvære nogle af de mål, der er på vores område, og sådan har alle det nok med de områder, der lige præcis vedrører dem og det man arbejder med.

Implementeringen og den konkrete målsætning bliver en af de helt store udfordringer, hvad man i FN naturligvis er opmærksomme på. I dokumentet står bl.a.

“Targets are defined as aspirational and global, with each government setting its own national targets guided by the global level of ambition but taking into account national circumstances. Each government will also decide how these aspirational and global targets should be incorporated in national planning processes, policies and strategies. “

(Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, s. 11, #55)

Det er ambitiøse mål, mange bliver svære at måle på, lande vil mangle penge til at følge op på nogle af målene, strategi diskussioner vil opstå og der er meget, der kan gå galt. Vi er dog glade for, at verdens lande igen er blevet enige om fælles mål og målsætninger, selv om man altid kan diskutere form og indhold. At fastholde fokus på ligestilling, og at det har fået sit eget overordnede mål (nr. 5) og endvidere også er nævnt i nogle af de andre overordnede måls delmål, er vi meget tilfredse med.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

I starten af 2016 skal menneskerettighedssituationen i Danmark bedømmes af FNs Menneskerettighedsråd. Denne procedure hedder UPR (Universal Periodic Review).

For at de andre FN lande kan vurdere situationen opfordres civilsamfundet til at indsende rapporter. Vi har i juni måned sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport til FN. Vi forholder os til konventionerne og menneskerettighedssituationen i Danmark.

Tilsammen har vi lavet 42 såkaldte recommendations, altså anbefalinger til at forbedre forholdene og menneskerettighedssituationen i Danmark. Vi har fra vores side specielt spillet ind på områderne vold mod kvinder, ligeløn, trafficking og mainstreaming.

Den danske regering skal senest aflevere sin rapport til FN d. 26. oktober. I begyndelsen af 2016 skal Danmark eksamineres i Geneve under UPR arbejdsgruppens samling. Her skal de andre lande komme med forslag til Danmark til forbedring af problematiske områder. Vi håber naturligvis, at de lader sig inspirere af vores rapport og de områder, vi har nævnt.

I juni 2016 skal FN's Menneskerettighedsråd endelig vedtage resultatet af eksaminationen. Da Danmark sidst var til eksamination endte det med 133 anbefalinger til Danmark. Disse kan den danske regering acceptere eller afslå. Danmark endte med at acceptere 107 af de 133 anbefalinger, men flere af dem de accepterede, synes vi ikke de har gjort noget eller særlig meget ved, så nogle ting har vi nævnt igen, bl.a. på vold mod kvinder området.

Vores fælles UPR rapport kan du læse her

 

Forkvindevalg

Kvinderådet holder ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med repræsentantskabsmøde d. 5. oktober. I april i år trak Trine Porret Randahl Larsen sig fra forkvindehvervet af personlige grunde, og styrelsen konstituerede næstforkvinde Nanna Højlund som forkvinde. Forkvinden vælges af generalforsamlingen, og derfor skal der være valg. Nanna Højlund, der er valgt ind for FOA, stiller op til posten som forkvinde, og alle medlemsorganisationer kan indstille en kandidat inden deadline d. 21. september 2015.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde sendes ud senest d. 11. september 2015.

Women Deliver i København 2016

 

Women_deliver_logo.gif

16. - 19. maj er Bella Center rammen for den internationale konference Women Deliver. Konferencen handler om at sikre piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel, men med en bred tilgang til hele ligestillingsområdet.


Forberedelserne er i fuld gang, og programmet for konferencen er ved at tage form. I Danmark er der nedsat et konsortium, der tager sig af at skabe interesse for konferencens temaer og koordinere de forhåbentlig mange aktiviteter, der vil finde sted i forbindelse med konferencen - men udenfor selve konferenceprogrammet. Alle, der har lyst til at lave en event, kan kontakte konsortiet på WD@hansenagenda.dk. Det næste inspirationsmøde for interesserede er 1. september kl. 14 - 16, tilmelding her

 

Der er desværre ikke nogen særskilt pulje at søge til aktiviteterne, så det gælder altså om at fundraise, finde sig nogle makkere med penge eller bruge fantasien og sansen for low-budget aktiviteter. Det er vi jo så vant til.

 

Kvinderådet hører meget gerne fra medlemsorganisationer, der har arrangementer i støbeskeen, og vi kan bistå med at formidle initiativer videre på vores hjemmeside og facebook.

 

Læs om Women Deliver her

Det Arabiske Initiativ giver håb

Foto: Den syriske menneskeretsadvokat Laila Alodaat taler ved konferencen


 

Giver det mening at sammenligne seksuel vold mod kvinder i så forskellige lande som Egypten, Danmark, Marokko, Syrien, Libanon, Sverige og Tunesien? Er der fælles træk i den måde medierne i disse lande kommunikerer om seksuel vold? Er stereotype manderoller i Libanon interessante for feminister i Danmark? Ja, ja og ja.

 

I maj gennemførte Kvinderådet en international konference om seksuel vold mod kvinder i Mellemøsten, Nordafrika og Danmark. Den ene dag var der fokus på seksuel vold og medier, kønsroller, kønsidentitet og aktionsformer. Næste dag var koncentreret om seksuel vold i krig og konflikt med konkret udgangspunkt i FN resolution 1325 og situationen i Syrien. Den gennemgående reaktion under konferencen og i den efterfølgende evaluering var, at der er så meget fælles gods at tale ud fra og så meget inspiration at hente, at denne form for internationalt samarbejde simpelthen giver håb, som det blev sammenfattet af en deltager.

 

Et emne, der i særlig grad vakte interesse, var spørgsmålet om hvordan man kan arbejde med stereotype forestillinger om maskulinitet. Seksuel vold og chikane i det offentlige rum er et andet eksempel på et fænomen, der udfolder sig i samtlige lande, og hvor det giver rigtig god mening at diskutere, hvordan forskellige former for aktivisme virker.

 

Konferencer alene gør ikke i sig selv den store forskel. Det gør derimod de langvarige, solide partnerskaber mellem kvindeorganisationer i MENA og Danmark. Gennem Det Arabiske Initiativ har vi mulighed for at støtte kvindeorganisationernes arbejde for rettigheder, indflydelse og demokrati. Vi er med til at opbygge stabile netværk, der giver kvinderne større gennemslagskraft i deres samfund. Vi er med til at fremme vidensdeling, og vi bliver selv klogere. Så selv om det er lidt sværere at måle effekterne af den slags projekter, end det er at måle på antal byggede veje eller vaccinerede børn, er vi igen blevet bekræftet i værdien af internationalt samarbejde mellem feminister.

 

Kvinderådet, LOKK og Danner er i fællesskab partner under Det Arabiske Initiativ med et program om bekæmpelse af vold mod kvinder. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med KVINFO og Euro-Mediterranean Human Rights Network. 

 

  • Læs mere om Det Arabiske Initiativ her:

     

Kvinderådet genudpeget til plads i ØSU


Kvinderådets næstforkvinde Mette Kindberg er genudpeget til at repræsentere civilsamfundets interesser i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) for en 5-årig periode. Udvalget er høringsorgan og yder ekspertrådgivning til EU kommissionen og parlamentet.

Af ØSUs nuværende 353 medlemmer er der ganske få, der repræsenterer ekspertviden om kvinders rettigheder og køn. Derfor er vi meget glade for, at man fra dansk side har valgt at genudpege Mette Kindberg til en af de ni danske pladser i ØSU.

Læs mere om ØSU her http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.da.home

Øjeblikke af frihed - en antologi om kvinders liv. KØB DEN for kun kr. 100,-

Den står så smukt på boghandlerens hylde, den findes på biblioteket - og i Kvinderådets sekretariat i kassevis. Kvinderådets antologi "Øjeblikke af frihed" er 22 korte historier om, hvordan betingelserne for kvinders liv har ændret sig, og stadig ændrer sig.

 

Det er en bog om betydningen af lige rettigheder for kvinder og mænd, fortalt af unge og gamle kvinder og dem midt imellem, af dem med lange uddannelser og dem uden, af kvinder i vidt forskellige professioner og med vidt forskellige opfattelser af, hvad ligestilling betyder. Komiker Sanne Søndergaard, udenrigskorrespondent Simi Jan, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, 3Fs Jane Korczak og Kvinderådets egen fhv. forkvinde advokat Jytte Lindgaard er nogle af dem, der byder ind med tankevækkende overvejelser om ligestilling.

 

Antologien er Kvinderådets bidrag til markeringen af 100-året for kvinders valgret. Vi håber, den vil blive brugt i undervisning, og at den kommer til at pryde et hav af gaveborde.

 

Vi har enkeltpersoner, der har købt til sig selv og til gave, samt foreninger og organisationer der har indkøbt et større antal til brug til interne og eksterne gaver i året for kvinders 100 års valgret. En idé til din organisation. Ring ind til sekretariatet på 3312 8087 og bestil.

 

 

 

 

 

"Øjeblikke af frihed" er redigeret af journalist Hanne Fokdal Barnekow, udg. People'sPress. Pris for over 300 siders guldkorn er 100 kr. Bogen kan købes i boghandleren eller direkte hos Kvinderådet. 

Nyhedsbrev nr. 91 marts 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 27.03.2015
ISSN nr. 1901-1466

Forkæmpere for kvinderettigheder i Egypten trues af regimet

I marts interviewede Kvinderådet Sara Katrine Brandt fra den egyptiske kvindeorganisation CEWLA. Vi
bringer interviewet her, men gør opmærksom på, at sagen har taget endnu en alvorlig drejning. Azza Soliman, advokat, menneskerettighedsforkæmper og leder af CEWLA, er nu sigtet og risikerer en straf på 15 år. Dagbladet Information har dækket sagen


Drabet på den kvindelige aktivist Shaimaa al-Sabbagh den 24. januar 2015, dagen før årsdagen for den egyptiske revolution 25. januar 2011, er kun et af de mange eksempler på blodige udfald ved både små og store demonstrationer i Egypten. Drabet på den 31-årige aktivist, mor og digter, blev for mange endnu et symbol på, hvor langt det Egyptiske styre vil gå for at kontrollere sit folk og forhindre kvinders politiske deltagelse. Danske Sara Katrine Brandt, der arbejder i Cairo som international konsulent i fortalervirksomhed i kvinderettighedsorganisationen Center for Egyptian Women's Legal Assistance (CEWLA), var øjenvidne til mordet på Shaimaa al-Sabbagh den eftermiddag i slutningen af januar. Hun fortæller blandt andet, hvordan hun oplevede indsatsen fra politiet som ekstrem, taget i betragtning af den forholdsvist lille og absolut fredelige demonstration:

" (...) en gruppe på 20-30 mennesker kom gående på gaden med blomster og et skilt, hvor der stod, at
de kom fra Popular Socialist Alliance Party. Jeg gik hen i døren ind til cafeen og kunne se, at de stillede sig på fortorvet og råbte i kor "Brød, frihed og social retfærdighed", som var det, det egyptiske folk råbte under revolutionen i 2011. Kampklædt politi stod tæt på dem og kort tid efter begyndte politiet at skyde. Der var almindelige skud og tåregas. Jeg kunne se, at en kvinde blev skudt på den anden side af gaden og blev båret hen til cafeen af en af de andre fra demonstrationen. Det var forfærdeligt at se, hvordan hun lå livløst i armene på sin kollega, med blod på kinden og halsen."

Voldelige overgreb på kvinder i det offentlige rum er kun vokset siden revolutionen i 2011. Blandt andet vidner Amnestys seneste rapport  "Circles of Hell" fra 2015 om omfanget af vold mod kvinder på flere niveauer af det egyptiske samfund. Gang på gang hører vi om overgreb på kvinder, der deltager i demonstrationer, og mange af overgrebene er også dokumenteret på videooptagelser og fotos. Nogle vil f. eks. huske billederne fra slutningen af 2011 af en egyptisk politimand, som sparker en kvindelig demonstrant, der ligger på jorden med sin trøje halvt revet af og tilbage på overkroppen er kun hendes blå bh. Politimanden sparker hende hårdt på brystpartiet.

Sara Katrine Brandt fra CEWLA fortæller, at kvinder i Egypten som ønsker at deltage/engagere sig politisk, møder bred modstand:"Kvinder er især udsatte ,når regeringen slår hårdt ned på befolkningen, idet de allerede er stærkt diskriminerede imod på mange niveauer. Lige siden revolutionens start er kvinder der deltog i demonstrationer blevet kaldt prostituerede af medierne og befolkningen, fordi
de eksempelvis sov side om side med mandlige demonstranter på Tahrir pladsen i de 18 dage før Mubarak gik af i 2011."

Kollegaen Azza Soliman, der var sammen med Sara da de begge overværede mordet på Shaimaa al-Sabbagh, besluttede at gå til den offentlige anklager for at afgive vidneudsagn. Her fik hun at vide, at idet hun havde været i en demonstration som var ulovlig og fordi hun angreb politiet, så kunne
hun blive anklaget.

På trods af den modstand kvinder og kvinderettighedsorganisationer som CEWLA er oppe imod, arbejder de målrettet og gennem indsatser for at forebygge volden og advokere for kvinders rettigheder. CEWLA
arbejder for at sikre kvinders rettigheder gennem bl.a. juridisk rådgivning til ofre for sexchikane, dialogarbejde med religiøse ledere, samt advokering for kvinders juridiske rettigheder både nationalt
overfor egyptiske beslutningstagere, men også internationalt for at sikre, at andre lande og internationale organisationer såsom FN og EU holder Egypten ansvarlig for at beskytte kvinders rettigheder.

En ny ændring i straffelovgivningen gør sexchikane ulovligt og strafbart. Sammen med Kvinderådet er CEWLA i vigtig dialog om seksuel chikane og om hvordan man udbreder bevidstheden i befolkningen om den nye ændring i straffeloven."Det er vigtigt at skabe bevidsthed på flere forskellige niveauer både så kvinder selv er klar over, at de er beskyttet i loven mod sexchikane, at mænd er klar over, at sexchikane er kriminelt, at medieansatte omtaler emnet og de krænkede på den korrekte måde, at lokale ledere er bevidste om loven men også at ansatte i det juridiske system er klar til at håndtere sager om sexchikane og sikre, at kvinder har adgang til deres nye ret," fastslår Sara Katrine Brandt.


Hvordan får vi et mere effektivt Ligebehandlingsnævn?

Der er indgået en politisk aftale om at effektivisere og målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde og give nævnet mulighed for i højere grad end i dag at fokusere på reelle ligestillingsproblemer. Aftalen er kommet efter at Nævnet har behandlet sager om f.eks frisørpriser, swingerklubber, Bella Sky sagen om den famøse kvindeetage og lignende sager, som man kan opfatte som inferiøre, ligegyldige eller direkte latterlige. Nogle politikere har ønsket at indføre et gebyr for at klage, der har også været forslag om at
indføre en bagatelgrænse for, hvad Nævnet skal behandle. Begge disse forslag er heldigvis ikke med i det forslag til lovændring, der nu er sendt til høring. 

Det ene element i lovforslaget går ud på at smidiggøre sagsbehandlingen, hvilket Kvinderådet støtter. Det andet element går ud på at begrænse klageadgangen, så man fremover skal være personligt udsat for det man klager over, have retlig interesse, som det hedder. Men der kompenseres for denne indskrænkning i klageadgangen ved at give Institut for Menneskerettigheder (IMR) kompetence til at rejse sager af principiel karakter i Nævnet. Det kunne være en god ide at udstyre IMR med mere kompetence. Men desværre ligger det i forslaget, at der ikke følger penge med til denne nye opgave. Læs lovforslaget og Kvinderådets høringssvar her.


Vigtige anbefalinger til dansk ligestilling fra FN komite

Sidder du nu og tænker ”hvorfor kommer FN med anbefalinger til dansk ligestillingspolitik?” så start nederst i denne artikel. Er du helt med på hvad CEDAW er og hvorfor komiteen kommer med anbefalinger til Danmark, så spring slutningen over.

FNs CEDAW komite kom 6. marts med dens bemærkninger og anbefalinger til Danmarks ligestillingsarbejde. Og det var bemærkninger og anbefalinger, som vi i Kvinderådet er meget enige i. Anbefalingerne til en øget indsats kommer hele vejen rundt i den ligestillingspolitiske sfære: beskæftigelse, uddannelse, vold, mainstreaming, prostitution, trafficking, lovgivning, repræsentation (specielt ift. kommuner og bestyrelser), uligeløn, 24 års reglen og dataindsamling.

Eksempler på anbefalinger

Det 10 sider lange ”Concluding observations on the eight periodic report of Denmark” dokument kom i starten af marts og lad os give et lille indblik i nogle af de betragtninger og anbefalinger, komiteen har til Danmark.

Indenfor mainstreaming påpeges det, at staten skal facilitere udviklingen af kønsmainstreamings værktøjer til brug ved lovgivning, således at ligestillingsvurderingerne af lovforslag bliver bedre. Komiteen er også på mainstreaming området bekymret over, at størstedelen af danske kommuner, trods den nationale mainstreaming strategi, ikke har en strategi eller plan for området.

I forhold til prostitution bemærker komiteen utilstrækkeligheden af de midler, der bruges til at nedbringe efterspørgslen efter prostituerede. Endvidere anbefales det, at man styrker indsatsen overfor de kvinder, der vil forlade prostitution. På trafficking området påpeges det, at der er brug for bedre beskyttelse af ofrene under identifikationsprocessen.

På området vold anbefales Danmark at vedtage lovgivning, der sikrer dataindsamling om alle former for vold mod kvinder samt vedtage lovgivning, der sikrer beskyttelse af kvinder i forbindelse med psykisk vold.

.
http://kvinderaadet.dk/…/cedaw_concluding_observations_2015…

Repræsentationen tages naturligvis også op og her anbefales det bl.a., at staten tager midlertidige foranstaltninger i brug for at sikre et lige antal kvinder og mænd på opstillingslisterne til kommunalvalg for at sikre kvinders lige repræsentation i det politiske liv. På virksomhedsniveau påpeges det, at der skal sættes klart definerede sanktioner op for de virksomheder, der ikke når de opsatte ligestillingsmål ift. repræsentation.

På uddannelsessiden nævnes etableringen af master studier og forskning indenfor køn, som noget der bør fremmes.

Indenfor beskæftigelsesområdet understreges nødvendigheden af at indsamle data på køn og løn, som kan sammenlignes mellem forskellige erhverv ligesom nødvendigheden af en klar vejledning og retningslinjer om lige løn for arbejde af samme værdi understreges.

Ovenstående fremhævede anbefalinger og bekymringer udfoldes naturligvis i hele deres længde i selve dokumentet, ligesom vi kun har haft plads til at fremhæve nogle af anbefalingerne. Læs dokumentet i hele dets længde her....
http://kvinderaadet.dk/…/cedaw_concluding_observations_2015…

Kvinderådet mener

Det kan siges meget kort – vi bakker op om CEDAW komiteens anbefalinger og synes det er vigtigt, at vi engang imellem bliver set på med øjne udefra. Vi synes i al beskedenhed, at anbefalingerne lægger sig rigtig godt op ad de bemærkninger og områder, vi gjorde komiteen opmærksom på i vores skyggerapport til den officielle danske rapport.

Læs den officielle danske rapport og vores skyggerapport (ligger som et anneks bagerst i den officielle rapport) her… http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/621/60/PDF/N1362160.pdf?OpenElement

Vi anbefaler alle at sætte tid af til at læse de ti sider med anbefalinger og bruge dem i lobby arbejde for ligestilling indenfor alle områder i Danmark.

Baggrund

Danmark indsendte den officielle periodiske rapport til FNs Kvindekomite i 2014. Det var den ottende danske rapport til komiteen, hvor regeringen redegør for ligestillingssituationen i Danmark. En officiel rapport skal indsendes til komiteen hvert 4. år. Vedhæftet den officielle danske rapport er de såkaldte skygge-rapporter, som civilsamfundet kan lave på baggrund af den officielle rapport. Kvinderådet udarbejdede ligesom ved tidligere danske afrapporteringer også en skyggerapport til den ottende danske rapport, hvor vi kommenterede regeringens udlægning af ligestillingssituationen og hvor vi påpegede områder, hvor vi synes ligestillingen halter, hvor lovgivning mangler, oversete problemstillinger osv.

Kvindekomiteen, der også kaldes CEDAW komiteen, da den overvåger Kvindekonventionen (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW), holder efterfølgende en slags eksamen af Danmark, hvor embedsmænd fra forskellige ministerier (bl.a. beskæftigelses-, ligestillings-, udenrigs-, social- og justitsministeriet) svarer på komiteens spørgsmål. Danmark blev eksamineret d. 24. februar i Geneve og det er på baggrund af dette møde og den officielle rapport fra Danmark, at komiteen kommer med dens anbefalinger, de såkaldte Concluding observations.

Farver, fest og feminisme i LitteraturHaus

Fredag d. 20. marts havde vi inviteret alle feminister, der ville og vil noget til et stort sammenskudsgilde i LitteraturHaus på Nørrebro. Vi skulle mødes, diskutere, sætte dagsorden, blive inspireret, netværke og finde ud af om vi skulle mødes igen.

Og vi mødtes i den grad. 150 feminister mødte op og gjorde alle ovenstående ting. Lokalet var lidt for lille til os alle sammen, men alle var glade ud fra devisen ”hellere for mange end for få”. Og det var en aften hvor der blev klappet; af talerne, af hinanden, af sin gruppe og af os alle sammen.

Tre talere satte scenen. Forkvinden for den svenske Kvinnolobby Gertrud Åstrøm, netop hjemvendt fra FNs Kvindekommissions møde i New York, hvorfra hun kunne berette om en følelse af at noget er ved at ske – en ny feministisk bølge, en ny feministisk underskov, en ny kampgejst. Præcis ligesom ved Nordisk Forum i Malmø, hvor 20.000 feminister fra de nordiske lande kom fire dage i juni og diskuterede og vedtog nye feministiske krav. De er nedfældet i et dokument der er oversat til alle nordiske sprog (og kan fås ved henvendelse til Kvinderådet). En masse nordisk energi, en masse international energi og en masse inspiration både i New York og i Malmø.

Charlotte Lund fra Kvinde kend din krop, slog et slag for at vi alle skal gøre op med myten om at mænd taber på ligestilling – alle vinder! Og så skal vi lade være med nærmest at undskylde, at vi er feminister. ”Jeg er feminist, men… (jeg kan godt lide mænd, jeg er gift/har en kæreste osv)” skal ud, og efter sætningen ”JEG ER FEMINIST” skal der komme et PUNKTUM ikke et ”men”. Jeg er feminist. Ulla Tornemand, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund påpegede, at vi ikke alle sammen kan arbejde med og lave alt, det skal vi erkende og derfor bakke hinanden op i det forskellige, vi nu har valgt at lægge vægt på.

SÅ var der brainstorm om tidens store ligestillingsmæssige spørgsmål og problemer. Mange kom op på væggen: Hvornår får vi ligeløn? Hvordan får vi stoppet victim blaming og slut shaming? Hvorfor er ordet feminisme negativt ladet i Danmark? Hvordan bliver familiepolitik et tema i valgkampen? Hvordan får vi individualiseret barselsrettighederne? Og og og. SÅ var der gruppearbejde – et punkt som vi der arrangerede mødet havde været lidt nervøse for. Ville folk gide det? Vores bange anelser blev gjort til skamme – resten af eftermiddagen og aftenen var nærmest et stort gruppearbejde.

Vi blev klogere på hinanden, fik lyttet til hinanden, fik diskuteret, fik set hvem der er, lovede hinanden at forsøge at bringe ligestilling ind i den valgkamp der kommer indenfor det næste halve år. Og så lovede vi hinanden at mødes igen.

Vi i Kvinderådet lovede at samle op på mødet og sørge for at sende deltager liste ud til alle, så alle kan kontakte hinanden samt indkalde til et nyt stormøde i september.

Vi ses.

Tam ligestillingsdebat i Folketinget

Den årlige folketingsdebat om regeringens handlingsplan for ligestilling fandt sted d. 24/3. Det var en stilfærdig omgang uden overraskelser. Kvinderådets generelle indtryk af handlingsplanen er, at der er gode hensigter, det er f.eks. positivt at regeringen anerkender sexisme og sexchikane på arbejdsmarkedet som et samfundsproblem. Men der er meget lidt substans i handlingsplanen i form af specifikke, målbare og tidsfastsatte målsætninger samt indikatorer. Planen er spækket med formuleringer om at man vil ’følge op på’ og ’samle op på’, men hvad der konkret skal opnås, hvordan og hvornår er ikke særlig klart. Det er for løst og uambitiøst, og der mangler væsentlige områder af ligestillingspolitikken. F. eks er der ikke et eneste ord om, hvordan regeringen vil opnå en mere lige fordeling af barselsorlov, selv om regeringen ved mange lejligheder har fastholdt, at man tilstræber mere ligestilling på dette område, selv om man ikke vil lovgive om mere barsel til fædre.

Vi undrer os over, at handlingsplanen fuldstændig forbigår FNs Kvindekonvention (CEDAW) og Europarådets konvention om bekæmpelse af vold mod kvinder (Istanbulkonventionen), som Danmark har ratificeret. Hvordan vil man sikre øget kendskab til og brug af konventionerne?

Kvinderådet havde forud for debatten skrevet til ordførerne, hvor vi bl.a. andet leverede en perlerække af konkrete forslag til, hvordan ligestillingsarbejdet i kommuner og regioner kan forbedres.

Grundlovsoptog d. 5. juni 2015

I anledningen af 100-året for kvinder og tyendes valgret i Danmark inviterer Dansk Kvindesamfund til at deltage i et Grundlovsoptog d. 5. juni i Købehavn. 

Optoget tager udgangspunkt i det historiske valgretstog fra 1915, hvor mellem 12-20 000 kvinder gik fra Kastellet til Amalienborg for at give udtryk for, at de endeligt var blevet en del af det danske demokrati. Denne gang vil det dog ikke kun være kvinder, som går med i optoget, men alle som vil støtte op om og fejre alle de ca. 85 procent af den danske befolkning, der før 1915 stod uden for demokratisk indflydelse. Altså en folkelig fejring af det danske demokrati! 

Optoget går fra Grønningen ved Kastellet med Christiansborg som endemål. Her vil det blive modtaget af det officielle Danmark ved en stor festceremoni. 

Alle, som ønsker at støtte op om og fejre det danske demokrati, er velkomne i optoget. Desuden opfordrer vi alle til at videresende denne invitation og sprede kendskabet til optoget så bredt som muligt.  

Ønsker man at deltage som gruppe, vil det være muligt at tage faner og bannere med i optoget. Hvis man kommer som større grupper, kan det desuden være en fordel at tilmelde sig på event@danskkvindesamfund.dk, så sikres man en god placering i optoget. 

Program for Grundlovsoptoget: 

Kl. 9.30 eller før, samling og opstilling på Grønningen. Kom gerne i god tid. 

Kl. 10.30 Afgang 

Kl. 11.30 Ankomst til Christiansborg, hvor der vil være taler og underholdning 

For yderligere informationer kontakt: 

Projektleder Signe Vahlun 

Mail: signe.vahlun@danskkvindesamfund.dk 

Mobil: 28 89 56 72 

 eller  

 Projektmedarbejder 

Torben Hede Hansen 

Mail: torben.hansen@danskkvindesamfund.dk 

Mobil: 28 73 83 81 

Generalforsamling i 100-årets tegn

Kvinderådets generalforsamling d. 22. marts blev holdt i PH-cafeen i København. På det indledende temamøde tog seniorforsker Jytte Larsen fra KVINFO forsamlingen med på en 100-årsrejse i kvindebevægelsens politiske historie med afsæt i kampen for kvinders politiske rettigheder og kvindernes Grundlovstog i 1915.

På den efterfølgende generalforsamling var der kampvalg til de syv ledige pladser i styrelsen. Lisa Holmfjord, forkvinde i Dansk Kvindesamfund, og Line Gessø Hansen, Dansk Sygeplejeråd, er nye ansigter i styrelsen. Se listen over styrelsesmedlemmer her